Solidar Śląsko Dąbrow

Pamięć o tych, którzy odeszli

W Dzień Zaduszny wspominamy działaczy związkowych i sympatyków Solidarności, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku.

8 grudnia 2014 roku na cmentarzu parafialnym w Katowicach-Bogucicach tłumy żegnały Kazimierza Świtonia, opozycjonistę PRL-u i zasłużonego działacza „S”. Był współtwórcą Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela na Śląsku oraz pierwszego Komitetu Wolnych Związków Zawodowych. Z Solidarnością związał się we wrześniu 1980 roku. W 1983 roku został na krótko internowany za próbę wmurowania tablicy upamiętniającej górników zamordowanych podczas pacyfikacji kopalni Wujek. Pod koniec lat 80-tych ponownie włączył się w działalność związkową, a w 1991 roku uzyskał mandat posła na Sejm I kadencji.

Na początku tego roku związkowcy z Solidarności ze smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci Jacka Nocko, wieloletniego przewodniczącego Solidarności w kopalni Pokój w Rudzie Śląskiej, a następnie dyrektora ds. pracy w tym zakładzie. W styczniu odszedł również Leszek Paca, przewodniczący związku w Zakładzie Linii Kolejowych PKP PLK w Tarnowskich Górach.

18 kwietnia w wyniku wstrząsu w kopalni Wujek-Śląsk w Rudzie Śląskiej tragicznie zginęli Lech Szymczak i Marcin Szymański. W lipcu pożegnaliśmy Andrzeja Piesiura, działacza nauczycielskiej Solidarności, wiceprzewodniczącego Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność oraz wieloletniego szefa oświatowej Solidarności w Wodzisławiu Śląskim.

W sierpniu zmarł Lech Durasiewicz, przewodniczący związku w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wiceprzewodniczący Terenowej Sekcji Problemowej „S” w tym mieście.
We wrześniu odeszli Bogusława Juszkiewicz, członkini związku z jastrzębskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa oraz Franciszek Blatoń, szef Komisji Rewizyjnej w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju. 12 września zginął tragicznie Rafał Sobek, członek Solidarności z kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej.

W minionych miesiącach odeszli również Marian Musiał, działacz Solidarności w spółce Vitkowice-Milmet w Sosnowcu, Józef Naglik i Zygfryd Mazur z mikołowskiej „S” oraz Stanisław Mendyk, były przewodniczący związku w kopalni Czeczott.

W tym roku obchodziliśmy 5. rocznicę tragedii smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie rządowego samolotu zginęło 96 osób, wśród nich wielki przyjaciel Solidarności prezydent Lech Kaczyński z małżonką, Marią. Wspominając Lecha Kaczyńskiego przywołujemy w pamięci niezwykle ciepłego człowieka, który starał się być blisko problemów zwykłych ludzi.

aga
źródło foto:pixabay.com/kropekk_pl

 

 

Dodaj komentarz