Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki płac na Uniwersytecie Ekonomicznym

O 9 proc. wzrosną płace pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Podwyżki z wyrównaniem od stycznia otrzymają wraz z wypłatą za czerwiec. Tym samym na uczelni zrealizowany zostanie ostatni etap rządowej ustawy, zakładającej w latach 2013-2015 wzrost płac w publicznym szkolnictwie wyższym.

W tym roku na podwyżki dla pracowników katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego resort szkolnictwa wyższego przeznaczył 6 mln 667 tys. zł. W ustalaniu podziału tej kwoty na poszczególne grupy zawodowe pracowników uczelni uczestniczyli reprezentanci związków zawodowych.

Średnio 800 zł brutto podwyżki otrzymają profesorowie. Pensje doktorów wzrosną średnio o 386 zł brutto, a magistrów o 279 zł brutto. Wypłaty wyższe o 310 zł brutto otrzymają pracownicy administracji. – Na ten wzrost płac oczekiwali wszyscy pracownicy uczelni.  Podwyżki wypłacane przez ostatnie trzy lata zdecydowanie powiększyły nasze dochody. Zwłaszcza, że obejmowały one nie tylko płace zasadnicze, ale także premie, dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe – mówi Lesław Fornal, przewodniczący uczelnianej Solidarności.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pracuje ponad 900 osób.

bg
źródło foto: commons.wikimedia.org/Piotrus

 

 

Dodaj komentarz