Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżka płac w Hucie Pokój

O 10 proc. wzrosły średnio od 1 lipca płace pracowników Huty Pokój w Rudzie Śląskiej. Porozumienie w tej sprawie podpisali z pracodawcą przedstawiciele trzech działających w zakładzie związków zawodowych. – Wpływ na wysokość tych podwyżek będą miały m.in. liczba przepracowanych godzin roboczych, nadgodzin, a także charakter wykonywanej pracy. Ludzie zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych mogą liczyć nawet na wzrost płac wynoszący średnio 300 zł brutto – wyjaśnia Józef Skudlik, przewodniczący zakładowej Solidarności.

Podczas negocjacji płacowych związkowcy wskazywali, że podwyżek w hucie nie było od trzech lat. – To był nasz jedyny argument, bo obecnie nasz zakład nie odnotowuje najlepszych wyników, podobnie zresztą jak cała branża hutnicza. O podwyżkach zdecydowała dobra wola pracodawcy. Wszyscy liczymy, że po dokonanej już zmianie właściciela Huty Pokój zmienią się też możliwości zakładu m.in. pod względem sprzedaży naszych produktów oraz zakupu wsadu – mówi przewodniczący.     

Huta Pokój w Rudzie Śląskiej zatrudnia ponad 1000 pracowników. Zakład m.in. produkuje blachy i profile gorącowalcowane, profile zimnogięte i konstrukcje stalowe.

bea
źródło foto:węglokoks.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.