Solidar Śląsko Dąbrow

Pikieta przed siedzibą Poczty Polskiej

26 sierpnia związkowcy z Solidarności Poczty Polskiej protestowali przed siedzibą spółki w Warszawie przeciwko polityce finansowej zarządu firmy oraz niewłaściwemu gospodarowaniu majątkiem spółki. Zwracali też uwagę na złą politykę rządu względem największego krajowego operatora na rynku usług pocztowych, która prowadzi do upadku firmy i przejęcia rynku wartego miliardy złotych przez podmioty zagraniczne.

Zdaniem przewodniczącego Solidarności w Poczcie Polskiej Bogumiła Nowickiego skutkiem złej polityki zarządu firmy są zwolnienia tysięcy pracowników oraz likwidacja kolejnych placówek pocztowych. – Poczta Polska znika z małych i średnich miejscowości – mówi szef związku w firmie.

Podczas pikiety związkowcy przekazali zarządowi Poczty Polskiej petycję, w której domagają się m.in. powstrzymania likwidacji placówek pocztowych, wstrzymania wyprzedaży majątku spólki poniżej jego wartości oraz podwyższenia wynagrodzeń wszystkich pracowników o 400 zł brutto.

Od końca grudnia w Poczcie Polskiej trwa spór zbiorowy na tle płacowym, ale prowadzone przez wiele miesięcy negocjacje nie przyniosły rozstrzygnięć. Na początku sierpnia spisany został protokół rozbieżności, dalsze rozmowy między zarządem PP a związkami prowadzone będą w obecności mediatora.

aga

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *