Solidar Śląsko Dąbrow

Pierwszy dzień obrad Komisji Krajowej

Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dwóch ustaw, zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych oraz związkowy projekt ustawy o płacy minimalnej. To najważniejsze tematy dwudniowych obrad Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, które rozpoczęły się 25 stycznia w siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

– Rząd po raz kolejny oszukał społeczeństwo, bo w ustawie przywracającej dzień wolny od pracy w Święto Trzech Króli,  przemycił zapisy, które w konsekwencji odbierają pracownikom inne wolne dni – tak szef Komisji Krajowej Piotr Duda  tłumaczył dziennikarzom powody, dla których Solidarność postanowiła złożyć do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 130 § 21 Kodeksu pracy. Ten wątpliwy przepis została wprowadzony przy okazji ustawy przywracającej wolne w Święto Trzech Króli.  Jak powiedział podczas obrad prawnik Solidarności mec. Marcin Zielenecki, według tego przepisu jeśli święto państwowe lub religijne wypadnie w dniu wolnym od pracy innym niż niedziela, to dla tych pracowników, których czas pracy określany jest na podstawie rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (czyli np. pracowników produkcji), nie spowoduje ono obniżenia ich wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

– W praktyce oznaczać to będzie, że pracodawcy nie będą zobowiązani do udzielania pracownikom, w danym okresie rozliczeniowym, dni wolnych w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy w związku z pięciodniowym tygodniem pracy. W efekcie pracownicy ci będą musieli odpracować święto w innym dniu, np. w sobotę – mówił prawnik. W innej sytuacji będą natomiast pracownicy pracujący niezmiennie od poniedziałku do piątku i mający wolne w sobotę i niedzielę (np. pracownicy biurowi). Skarżony przepis łamie więc konstytucyjną zasadę równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym (art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP).

W uzasadnieniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, jednogłośnie przyjętym przez Komisję Krajową podkreślono również, że skarżony przepis wprowadzony został na mocy ustawy przywracającej dzień wolny od pracy w Święto Trzech Króli. Tym samym wypaczono nie tylko szczytną ideę ustanowienia nowego święta, ale podważono w ogóle dotychczasową konstrukcję prawną świąt będących dniami wolnymi od pracy.

Komisja Krajowa podjęła też decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Solidarność kwestionuje przede wszystkim wydłużenie normy czasu pracy dla pracowników z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo.

W przygotowanym wniosku związkowcy przekonują, że wprowadzone ustawą przepisy naruszają zasady zawarte w Konstytucji RP, a szczególnie: zasadę zaufania do państwa i  bezpieczeństwa prawnego, zasadę poprawnej legislacji oraz zasadę szczególnego wsparcia osób niepełnosprawnych.  – Skrócona norma czasu pracy stanowi element systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wprowadzane zmiany prowadzą do częściowego demontażu tego systemu –  uważa Ewa Kędzior, pełnomocnik Komisji Krajowej ds. osób niepełnosprawnych.

Podczas pierwszego dnia obrad Komisji Krajowej omawiono też proponowane przez rząd zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych oraz związkowy projekt ustawy o płacy minimalnej. Stanowiska w tych sprawach mają zostać przyjęte 26 stycznia, podczas drugiego dnia obrad KK w Katowicach.

Szef Solidarności jeszcze przed rozpoczęciem obrad w rozmowie z dziennikarzami podkreślał, że żadnych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych nie można wprowadzać bez szerokiej debaty społecznej. –  Ustawa o Otwartych Funduszach Emerytalnych sprzed 11 lat też była przyjmowana na zasadzie konsensusu.  Nie możemy się zgodzić na to, że rząd chce ją dzisiaj psuć tylko z tego powodu, by pieniędzmi emerytów łatać dziurę budżetową –  powiedział Piotr Duda.
 

Dodaj komentarz