Solidar Śląsko Dąbrow

Komisja Krajowa dziękuje za beatyfikację

Obradująca dzisiaj w Katowicach Komisja Krajowa NSZZ Solidarność przyjęła przez aklamację List do Ojca Świętego Benedykta XVI, z podziękowaniami za dekret beatyfikacyjny Jana Pawła II. „Jan Paweł II interesował się, do końca swoich dni, tym wszystkim, co towarzyszyło naszemu Związkowi, począwszy od momentu powstania Solidarności, poprzez okres dramatycznych wydarzeń stanu wojennego i wspólnych, pielgrzymkowych spotkań”- czytamy w liście.

Decyzja Ojca Świętego staje się więc dla członków NSZZ Solidarność okazją do głębokiej refleksji nad spuścizną Jana Pawła II.  „Wyznaczenie daty 1 maja na beatyfikację powoduje, że kierujemy nasze myśli w stronę encykliki Laborem exercens”  – piszą związkowcy. Autorzy listu zapewniają Benedykta XVI, że wskazówki płynące z encykliki są i będą drogowskazem dla codziennej związkowej działalności.

Przed rozpoczęciem obrad członkowie Komisji Krajowej złożyli kwiaty pod Pomnikiem-Krzyżem pod KWK Wujek. Zwiedzili też tamtejsze Muzeum – Izbę Pamięci. Obejrzeli również zwiastun filmu “Czarny Czwartek” o wydarzeniach Grudnia 1970 roku na Wybrzeżu.

Dodaj komentarz