Solidar Śląsko Dąbrow

Drugi dzień obrad Komisji Krajowej

Obradująca w Katowicach Komisja Krajowa NSZZ Solidarność przyjęła dziś stanowisko, w którym negatywnie ocenia rządowy projekt zmian w systemie ubezpieczeń społecznych. Członkowie KK  uchwalili też stanowisko w sprawie sytuacji w kraju oraz ustalili kolejne działania związku w sprawie projektu ustawy o płacy minimalnej.

Komisja Krajowa  w stanowisku dotyczącym projektu zmian w systemie ubezpieczeń  społecznych podkreśla, że rządowe propozycje mają służyć wyłącznie doraźnemu zabezpieczeniu potrzeb budżetu państwa, kosztem składek emerytalnych milionów Polaków, zaniedbując równocześnie działania na rzecz poprawy funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych. Podkreślono, że przedstawione propozycje nie uwzględniają nieuchronnych zmian w strukturze demograficznej, a ich efektem będzie nadmierny wpływ polityczny na system emerytalny.

Z kolei w stanowisku w sprawie sytuacji w kraju podkreślono , że działania rządu zmierzające do zmniejszenia skutków kryzysu gospodarczego okazały się wysoce nieskuteczne. – Zamiast mądrych decyzji, które chroniłyby miejsca pracy, minimalizowały bezrobocie oraz osłaniały strategiczne dla gospodarki sektory przemysłowe jedynym ratunkiem stało się sięganie do kieszeni obywateli odkładających w Otwartych Funduszach Emerytalnych – czytamy w treści stanowiska. Członkowie KK w dokumencie wezwali rząd do usprawnienia i poprawy dostępności do usług publicznych, rzeczywistej ochrony najuboższych przed skutkami wzrostu kosztów utrzymania oraz ochrony miejsc pracy.

Podczas obrad  omawiono też kwestię projektu ustawy o płacy minimalnej. Ustalono, że po powstaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i przygotowaniu przez niego projektu ustawy o podniesieniu płacy minimalnej, związek włączy się w zbieranie podpisów pod projektem, udzieli też Komitetowi wsparcia organizacyjnego i eksperckiego. – Podczas wielu spotkań z pracownikami w różnych zakładach w kraju słyszę, że odgórne podniesienie płacy minimalnej jest dla nich jedyną szansą na większe zarobki, bo pracodawcy nie chcą słyszeć o podwyżkach. Solidarność nie może na takie apele pozostać głucha – podkreślał przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda.
 

Dodaj komentarz