Solidar Śląsko Dąbrow

Oczyszczalnia ścieków warta 17 milionów euro

Oczyszczalnia ścieków w Żywcu została rozbudowana i zmodernizowana. Dzięki inwestycji wartej 17 milionów euro przepustowość obiektu zwiększyła się niemal dwukrotnie.
W uroczystym otwarciu nowoczesnej instalacji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Inwestycja pozwoliła na uporządkowanie systemu oczyszczalni ścieków na terenie kilku gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu. Są to Jeleśnia, Milówka, Koszarawa, Rajcza, Węgierska Górka i Żywiec.
W trakcie prac wybudowano m.in. nową linię mechanicznego oczyszczania ścieków, system retencji wód burzowych i budynki obsługowo-techniczne. Uruchomiony został nowy blok czterech reaktorów dla biologicznego oczyszczania ścieków według technologii C-TECH i zabudowany punkt odbioru ścieków dowożonych.
Modernizacja przeprowadzona została w ramach pierwszej części projektu „Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie”, zakładającego unowocześnienie oczyszczalni w Cięcinie i Zwardoniu oraz przeprowadzenie prac projektowych. Planowana jest też budowa blisko 1,2 tysiąca kilometrów sieci kanalizacyjnej i 200 kilometrów sieci wodociągowej oraz instalacji suszenia osadów przy oczyszczalni ścieków w Żywcu. Realizacja projektu, który w 85 proc. sfinansowany zostanie ze środków unijnych, potrwa do końca 2013 roku.
Przepustowość żywieckiej oczyszczalni to 42 000 metrów sześciennych na dobę. Koszt jej wybudowania wyniósł 16 948 856 Euro, z czego 7 345 000 Euro stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Inwestycja przeprowadzona została również dzięki pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który udzielił Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu pożyczki preferencyjnej w wysokości 9 milionów złotych.
Doświadczenia zdobyte w trakcie modernizacji obiektu zaprezentowane zostały podczas XI posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Spotkanie zorganizowane zostało w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Żywcu. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Katowicki Fundusz reprezentowała prezes Gabriela Lenartowicz.
AK

Podczas modernizacji i rozbudowy oczyszczalni wykonano m.in:
– budowę nowej linii oczyszczania ścieków,
– budowę systemu retencji wód burzowych z wykorzystaniem istniejących zbiorników pełniących funkcje osadników wtórnych, końcowych i oksybloków,
– zabudowę punktu odbioru ścieków dowożonych,
– budowę nowego systemu zasilania energetycznego.
 

Dodaj komentarz