Solidar Śląsko Dąbrow

Rozwiązali problem gospodarki odpadami komunalnymi

Dzięki takim inwestycjom, jak rybnicka instalacja, dostosowanie gospodarki odpadami do wymagań unijnych staje się w naszym regionie coraz bardziej realne. Rybnik jest jednym z pierwszych miast województwa śląskiego, które na wiele lat rozwiązało problem gospodarki odpadami. W przyszłości wszystkie wyprodukowane tutaj śmieci nie będą już zalegały na składowiskach, tylko zostaną posegregowane i odzyskane.

Całkowity odzysk odpadów będzie możliwy w nowoczesnym Zakładzie Przerobu Odpadów Komunalnych, który pod koniec czerwca br. został otwarty w dzielnicy Boguszowice. Instalacja kosztowała 7,5 miliona złotych. 75 procent tej kwoty stanowiła preferencyjna pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach. Zakład został wybudowany przez firmę „SEGO” i będzie mógł „przerobić” ponad 140 tysięcy ton odpadów rocznie.

Zdaniem prezes WFOŚiWG Gabrieli Lenartowicz, inwestycja doskonale wpisuje się w tworzony właśnie model kompleksowego i zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w całym regionie. – Dzięki tego rodzaju przedsięwzięciom coraz bardziej realne staje się dostosowanie naszej gospodarki odpadami do wymagań unijnych, zakładających jeszcze w tym roku rozpoczęcie radykalnego ograniczenia składowania biodegradowalnych odpadów na wysypiskach – mówiła Gabriela Lenartowicz podczas uroczystego otwarcia rybnickiej instalacji.

Inwestycja jest niezwykle istotna dla Rybnika. Władze miasta podkreślają, że powstanie nowoczesnego zakładu zajmującego się przeróbką i odzyskiwaniem odpadów komunalnych jest kontynuacją konsekwentnych działań ekologicznych i kolejnym krokiem, po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej, w kierunku ochrony środowiska.
Pracę w firmie znalazło 30 osób, wśród nich jest dziesięć kobiet stale bezrobotnych na stażu z Urzędu Pracy oraz sześciu mężczyzn, dla których stworzone zostało nowe miejsce pracy.

Od momentu uruchomienia zakład pozostaje w kontakcie z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, prowadzącym systematyczne badania odpadów znajdujących się na wszystkich etapach odzysku. Ta współpraca ma zagwarantować bezpieczeństwo ekologiczne dla osiedli domków jednorodzinnych znajdujących się w pobliżu instalacji.
Planowane są dalsze inwestycje. W pobliżu zakładu powstaje kolejna kwatera składowiska odpadów oraz linia odzysku odpadów budowlanych. Instalacja umożliwi przeróbkę gruzu na materiały wykorzystywane podczas budowy dróg i znacznie ograniczy ilość odpadów składowanych na wysypiskach w zachodniej części subregionu.

Dodaj komentarz