Solidar Śląsko Dąbrow

W Gaszowicach powstaną przydomowe oczyszczalnie

Duży krok w kierunku ekologii wykonała też znajdująca się w powiece rybnickim, gmina Gaszowice. W ciągu trzech lat ma tu powstać 59 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Pierwszy etap przedsięwzięcia dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który udzielił na ten cel pożyczki preferencyjnej do 125 tys. zł.
Gaszowice są drugą gminą po Wodzisławiu Śląskim, która zdecydowała się na realizowanie programu budowy małych oczyszczalni „dla Kowalskiego” zainicjowanego w ubiegłym roku przez WFOŚiGW. – Projekt polega na  wykorzystaniu środków Funduszu w postaci dotacji przekazywanych przez gminę właścicielom prywatnych domów, którzy z przyczyn technicznych i ekonomicznych nie mogą liczyć na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej –wyjaśnia Piotr Biernat rzecznik prasowy Funduszu. Podkreśla, że właściciele posesji znajdujący się w takiej sytuacji korzystają z bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, które często okazują się nieszczelne, co prowadzi co przedostawania się części ścieków do gruntu lub wód powierzchniowych.
Program budowy przydomowych oczyszczalni radni Gaszowic uchwalili w styczniu tego roku. – Dzięki niemu w gminie stworzone zostaną warunki wymagane w rozporządzeniu Ministra Środowiska, dostosowujące gospodarkę wodno-ściekową do standardów sanitarno-epidemiologicznych
w Unii Europejskiej – informuje Fundusz. Wsparcie tej instytucji w postaci częściowo umarzalnej pożyczki dla gminy stanowi 36 proc. kosztów całego zadania.
Przedsięwzięcie realizowane będzie w ciągu trzech lat. W pierwszym etapie, trwającym do końca 2010 roku, zaplanowano budowę 25 przydomowych oczyszczalni dla ponad 100 mieszkańców gminy.
AK

Dodaj komentarz