Solidar Śląsko Dąbrow

Nowa KW powstanie do końca czerwca

Do końca czerwca ma powstać Nowa Kompania Węglowa. Procesy przekazania 11 kopalń KW do nowej spółki oraz notyfikacji pomocy publicznej dla górnictwa przez Komisję Europejską będą na bieżąco monitorowane przez rząd i stronę społeczną – ustalono podczas rozmów przedstawicieli związków zawodowych z Wojciechem Kowalczykiem, pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa.
 
Spotkanie, które odbyło się 13 kwietnia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, dotyczyło dotychczasowej realizacji styczniowego porozumienia związków zawodowych i rządu w sprawie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego – Umówiliśmy się, że będziemy na bieżąco monitorować proces unijnej notyfikacji pomocy publicznej dla kopalń oraz proces tworzenia nowej Kompanii Węglowej. Ważne też, że weszły w życie rozporządzenia do ustawy górniczej. Brak oprzyrządowania do tej ustawy budził nasze spore obawy. Po dzisiejszym spotkaniu szału nie ma, ale tragedii też nie ma – powiedział Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. 
 
Przewodniczący ocenił, że proces przenoszenia do nowej spółki 11 kopalń Kompanii Węglowej będzie bardzo trudnym przedsięwzięciem. – Ze strony rządowej padły dzisiaj prawie te same deklaracje w tej kwestii, co przy podpisywaniu porozumienia 17 stycznia. Prawie, bo wszystko wskazuje na to, że środków finansowych na uruchomienie Nowej Kompanii może być troszkę mniej niż zakładaliśmy – zaznaczył Dominik Kolorz.
 
Wskazał również na nieprecyzyjne zapisy w ustawie górniczej dotyczące wielkości osłon socjalnych dla górników. – Umówiliśmy się, że wypracujemy wspólne interpretacje w tym zakresie, aby ludzie decydujący się na skorzystanie z urlopów górniczych czy odpraw dokładnie wiedzieli, ile tych pieniędzy dostaną – podkreślił szef śląsko-dąbrowskiej „S”.
 
Pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk zapowiedział, że kolejne spotkanie delegacji rządowej ze związkami zawodowymi odbędzie się w maju. Ocenił, że rząd realizuje wszystkie zapisy porozumienia z 17 stycznia.
 
Pytany przez dziennikarzy o efekty poszukiwań inwestora dla nowej Kompanii Węglowej stwierdził, że obecnie toczą się zaawansowane rozmowy z inwestorami finansowymi i branżowymi. Dodał, że model biznesowy opracowany przez zarząd KW został zweryfikowany przez renomowane firmy doradcze oraz częściowo przez banki komercyjne.   
 
łk
 

Dodaj komentarz