Solidar Śląsko Dąbrow

Nie ma porozumienia w Tauron Ciepło

Dotychczasowe negocjacje dotyczące gwarancji pracowniczych dla ponad 250 pracowników Tauron Ciepło, którzy od 1 września mieli przejść do nowej spółki Tauron Serwis, nie przyniosły porozumienia. Związki zawodowe domagają się, aby osoby przechodzące do nowej firmy zachowały dotychczasowe warunki pracy i płacy. Termin rozpoczęcia reorganizacji został przesunięty.   

Spółka Tauron Serwis ma się zająć świadczeniem usług serwisowych na rzecz podmiotów wchodzących w skład Grupy Tauron Polska Energia. Ma również pozyskiwać klientów na rynku zewnętrznym. Pracownicy służb serwisowych Tauron Ciepło mieli 1 września zostać przeniesieni do nowego pracodawcy na podstawie artykułu 23¹ Kodeksu pracy. W związku z brakiem porozumienia między zarządami obu spółek i związkami zawodowymi termin ten został przesunięty. Jak dotąd nie ustalono, kiedy reorganizacja miałaby się rozpocząć – Zarząd nowej spółki, mimo iż nie ma jeszcze pracowników, wprowadził bez żadnych uzgodnień ze związkami zawodowymi regulaminy pracy  i wynagradzania zawierające zapisy znacznie gorsze od tych, które obowiązują w Tauron Ciepło. Stanowczo przeciwko temu protestujemy. Domagamy się, aby pracownicy przechodzący  do nowego pracodawcy zachowali dotychczasowe warunki pracy i płacy – mówi Tadeusz Nowak, przewodniczący Solidarności w Tauron Ciepło.

W ocenie Solidarności, okres obowiązywania Pakietu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników, którzy mają zostać objęci reorganizacją, powinien być na tyle długi, aby związki zawodowe i zarząd Tauron Serwis miały czas na wynegocjowanie zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w nowej spółce. – W ubiegłym roku po trwających ponad dwa lata negocjacjach podpisany został nowy układ zbiorowy w Tauron Ciepło. Teraz ponad 250 naszych pracowników miałoby zostać pozbawionych wszystkich uprawnień zawartych w tym dokumencie. Na takie rozwiązanie nie będzie naszej zgody – podkreśla przewodniczący.

Punktem spornym w rozmowach dotyczących Pakietu Gwarancji Pracowniczych są również kwestie związane z Pracowniczym Programem Emerytalnym, który obowiązuje w Tauron Ciepło. Związki zawodowe domagają się, aby PPE został wprowadzony również w nowo powstałej spółce Tauron Serwis. Żądają też, aby do momentu wprowadzenia PPE w nowej spółce, pracownicy objęci dotychczas programem w Tauron Ciepło, którzy przejdą do nowego pracodawcy  mieli wypłacane rekompensaty. – Należy pamiętać, że w trakcie negocjacji dotyczących Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Tauron Ciepło w zamian za Pracowniczy Program Emerytalny zrezygnowaliśmy z nagród jubileuszowych. Teraz pojawia się ryzyko, że pracownicy, którzy przejdą do Tauron Serwis zostaną pozbawieni obu tych uprawnień – wskazuje Tadeusz Nowak.

Kolejnym postulatem strony związkowej jest wprowadzenie do Pakietu Gwarancji Pracowniczych zapisów dotyczących rekompensaty związanej z ewentualną zmianą miejsca świadczenia pracy praz pracowników, którzy mają zostać przeniesieni do nowego pracodawcy. – Tauron Serwis ma w założeniu świadczyć usługi praktycznie dla całej Grupy Tauron. Oznacza to, że np. osoby zatrudnione dotychczas w Katowicach będą musiały dojeżdżać do innego miasta oddalonego o dziesiątki kilometrów. W naszej ocenie w takich przypadkach pracownikom powinien przysługiwać dodatek rekompensujący koszty dojazdu – tłumaczy przewodniczący.

Zastrzeżenia strony społecznej budzą nie tylko zasady przechodzenia pracowników Tauron Ciepło do nowego pracodawcy, ale również sens planowanej reorganizacji. W ocenie związków powołanie nowej spółki będzie miało negatywny wpływ na kondycję ekonomiczną Tauron Ciepło. – Utracimy jedną czwartą pracowników i część majątku. Tauron Serwis rozpocznie działalność z czystym kontem, a my pozostaniemy z długami powstałymi w wyniku nietrafionych inwestycji i błędnych decyzji poprzednich zarządów, a na dodatek będziemy płacić nowej spółce za usługi, które dotychczas wykonywali nasi pracownicy. Jeżeli reorganizacji nie da się uniknąć, interesy pracowników powinny zostać należycie zabezpieczone – zaznacza Tadeusz Nowak.

Tauron Ciepło zatrudnia ponad 1600 osób. W skład spółki wchodzą dawne: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Tychy, EC Bielsko-Biała oraz EC Kamienna Góra.

łk

Dodaj komentarz