Solidar Śląsko Dąbrow

Dodatkowe pieniądze za nadgodziny w Yazaki Automotive Products Poland

Ok. 1600 zł brutto – co najmniej tyle będą mogli zarobić dodatkowo pracownicy mikołowskiej spółki Yazaki Automotive Products Poland, którzy przez pięć najbliższych sobót przyjdą do pracy. Taką propozycję, po uzgodnieniu z zakładową Solidarnością, przedstawiła załodze dyrekcja zakładu.
 
System dodatkowych premii dla pracowników produkcyjnych obejmuje wszystkie soboty od 27 sierpnia do końca września. Pracownicy, którzy je przepracują otrzymają premię w wysokości 100 zł za każdą sobotę oraz dodatkowo 200 zł, czyli w sumie 700 zł. Do tego doliczony zostanie dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, w wysokości 100 proc. stawki godzinowej pracownika. – W przypadku pięciu przepracowanych sobót dodatek ten wyniesie co najmniej tyle, ile pracownik zarobi w ciągu dziesięciu zwykłych dni roboczych. To oznacza, że osoba, zarabiająca na poziomie minimalnego wynagrodzenia, dostanie dodatkowo łącznie blisko 1600 zł. Dla osób o wyższych stawkach kwota ta będzie odpowiednio większa – informuje Katarzyna Grabowska, przewodnicząca Solidarności w Yazaki.
 
Premia zostanie wypłacona w dwóch ratach. Na początku września wraz z wypłatą za sierpień pracownicy otrzymają dodatek za jedną przepracowaną sobotę oraz 100 zł. Pozostała część wpłynie na ich konta na początku października razem z wrześniowym wynagrodzeniem.
 
Premia nie jest bezwarunkowa, by ją otrzymać pracownik musi przepracować wszystkie pięć sobót. Prawo do niej nabędą tylko te osoby, które przed i po sobocie przepracują cały tydzień lub będą przebywały na zaplanowanym wcześniej urlopie. Dodatkowe pieniądze mają więc trafić do tych pracowników, którzy więcej pracując, wspierają firmę w realizacji zadań produkcyjnych. – Musimy sprostać oczekiwaniom jednego z naszych klientów, który zwiększył swoją produkcję, a tym samym zamówienia dla nas. Zarobi nie tylko firma, ale i pracownicy. Pracodawca zdaje sobie sprawę z tego, że dla załogi jest to zwiększony wysiłek, więc zaproponował korzystne warunki. Podobnie było podczas niedawnej przerwy wakacyjnej. Pracownicy, którzy zgodzili się na przesunięcie urlopów i przyjście do pracy, również zostali odpowiednio nagrodzeni – dodaje przewodnicząca zakładowej Solidarności. Podkreśla, że osobom, które mają problem z dojazdem do pracy w dzień wolny, firma zapewnia transport. 
 
Praca w wolne soboty w mikołowskiej firmie jest dobrowolna. Każdy pracownik sam może zdecydować, czy skorzysta z propozycji pracodawcy. Pod tym względem sytuacja w spółce zmieniła się diametralnie. – W poprzednich latach pracownikowi, który nie zgodził się przyjść do pracy w sobotę, odbierana była miesięczna premia. W zeszłym roku wynegocjowaliśmy nowe zasady jej wypłacania. Teraz w spółce funkcjonuje tzw. premia regulaminowa. Pracownik, który nie przyjdzie w dzień wolny od pracy, nie traci do niej prawa – wyjaśnia Katarzyna Grabowska.
 
aga
 

Dodaj komentarz