Solidar Śląsko Dąbrow

Masówki po spotkaniu z premierem

19 maja w kopalniach i zakładach należących do spółek węglowych rozpoczęły się  masówki. Związkowcy relacjonują pracownikom przebieg rozmów ze stroną rządową oraz przekazują informacje dotyczące planów działań Międzyzwiązkowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego w najbliższych tygodniach. 
 
– W części kopalń i zakładów masówki rozpoczęły się w poniedziałek 19 maja przed poranną zmianą, w innych zostaną przeprowadzone dzień później, czyli we wtorek 20 maja. Spotkania z załogami będą organizowane na wszystkich zmianach – mówi Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności.
 
Podczas masówek związkowcy informują załogi o efektach spotkania przedstawicieli górniczych central związkowych z premierem Donaldem Tuskiem, które odbyło się w piątek 16 maja w Warszawie. – W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zrobiliśmy kolejny krok do przodu. Podczas rozmów z premierem i innymi przedstawicielami rządu udało się ustalić kilka ważnych dla przyszłości naszej branży spraw. I tych potrzebnych już teraz, i tych o charakterze długofalowym – mówi szef górniczej „S”. 
 
Jedno z ustaleń dotyczy ograniczenia nadmiernego importu węgla do naszego kraju. Strona rządowa zapowiedziała m.in. wprowadzenie systemu koncesji i certyfikatów dla firm sprowadzających węgiel z zagranicy, co pozwoli w większym stopniu kontrolować napływ tego surowca do Polski. Podczas spotkania uzgodćniono również  pierwsze szczegóły dotyczące utworzenia państwowej sieci składów węgla.
 
Kolejne konkretne działanie rządu na rzecz uzdrowienia sytuacji w sektorze górnictwa węgla kamiennego ma dotyczy zadłużenia Kompanii Węglowej wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które KW odziedziczyła po dawnych spółkach węglowych. Chodzi o ponad 350 mln zł. Spłata tych zobowiązań ma zostać przesunięta w czasie za pomocą znowelizowanej ustawy, którą rząd skieruje na szybka ścieżkę legislacyjną.
 
Kolejne spotkanie przedstawicieli górniczych central związkowych z premierem ma się odbyć 5 czerwca. – Wtedy ocenimy, czy te wszystkie ustalenia są realizowane. Sprawdzimy też, czy rozwiązania długofalowe, o których rozmawialiśmy i w Katowicach, i w Warszawie, czyli strategia dla górnictwa węgla kamiennego i nowa ustawa górnicza, nabierają realnego kształtu. Postawa rządu zdecyduje o tym czy przeprowadzimy akcję protestacyjną w Warszawie zapowiedzianą na 16 czerwca – podkreśla Jarosław Grzesik.
 
łk
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *