Solidar Śląsko Dąbrow

Kostkowice wyprzedziły Europę

W Centrum Energii Odnawialnej w Kostkowicach w powiecie cieszyńskim powstała pierwsza w pełni rolnicza biogazownia w Europie. Instalacja uruchomiona została przez Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego z Grodźca Śląskiego i kosztowała 10 mln zł. Ponad 55 procent tej kwoty pochodziło z preferencyjnej pożyczki i dotacji przyznanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Innowacyjność obiektu polega na tym, że do produkcji energii wykorzystane zostaną wszystkie rodzaje odpadów powstających w rolnictwie, zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych. Paliwem może być tutaj m.in. obornik, pozostałości po produkcji gliceryny, tłuszczy, osadów rzepakowych oraz resztek gorzelnianych, kuchennych i spożywczych.
Wytworzony gaz spalany będzie w specjalnym silniku, co ma pozwolić na zaspokojenie 40 proc. zapotrzebowania centrum na energię elektryczną i 4 proc. na cieplną. Dodatkowo, powstałe w trakcie spalania odpady mogą zostać wykorzystane jako nawóz. Eksperci z Instytutu szacują, że inwestycja zwróci się w ciągu 6 lat.

Takie instalacje są szansą dla lokalnych społeczności, dla których pozyskiwanie taniej i czystej energii będzie coraz ważniejszą sprawą – powiedziała Gabriela Lenartowicz, prezes Zarządu WFOŚiGW, podczas uroczystego otwarcia obiektu. Podkreśliła, że zgodnie z unijnymi wymaganiami do końca tego roku udział odnawialnych źródeł w ogólnym bilansie energetycznym powinien wynieść 7,5 proc., a do końca 2020 roku 14 proc.

Dodaj komentarz