Solidar Śląsko Dąbrow

Śląskie bomby ekologiczne

4 miliony zł – taką kwotą Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansuje unieszkodliwienie bomby ekologicznej znajdującej się na terenie likwidowanej Huty Metali Nieżelaznych Szopienice. Prace mają zostać zakończone pod koniec 2015 roku, a ich całkowity koszt wyniesie 28 mln zł. W trzech osadnikach znajdujących się w pobliżu zakładu do tej pory zalega ponad 150 tysięcy ton szlamów poprodukcyjnych zawierających groźne dla ludzi i zwierząt pierwiastki przede wszystkim cynk. Odpady te stanowią realne zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych.

Pieniądze z Funduszu pozwolą na kontynuowanie likwidacji tej bomby. Szacuje się, że około 80 tys. ton szlamów zawiera 12 proc. cynku, który można odzyskać. Pozostałe 70 tys. ton zostanie złożone w oczyszczonym i zaizolowanym osadniku do czasu znalezienia efektywnej technologii ich przerobu. Teren po osadnikach zostanie zrekultywowany i zagospodarowany. Będzie to kolejne bomba ekologiczna w województwie śląskim, której ostateczne rozbrojenie zostało zainspirowane i dofinansowane przez WFOŚiGW w Katowicach. Prace nad likwidacją składowisk niebezpiecznych odpadów trwają już w Ogrodzieńcu, Tarnowskich Górach, Czechowicach-Dziedzicach, Jaworznie oraz w Kaletach – podkreśla Piotr Biernat, rzecznik katowickiego Funduszu.

 

Dodaj komentarz