Solidar Śląsko Dąbrow

Efektywne zarządzanie energią opłaca się nam wszystkim

Los Angeles, CA - November 12, 2008: Vehicles crowd the 101 Ventura Freeway during morning rush hour in Encino just west of the 101 and 405 San Diego Freeway interchange on Wednesday as a new study finds the annual cost of air pollution in the South Coast Air Basin is about $250 per person, or about 2 billion. (Al Seib / Los Angeles Times)

Ograniczenie emisji z transportu, racjonalne oświetlenie ulic oraz efektywne ogrzewanie budynków – to tylko niektóre sposoby na skuteczne oszczędzanie energii energetycznej i cieplnej w miastach i w regionach.

Samorządy lokalne mają duże możliwości zwiększania efektywności energetycznej i ograniczania emisji dwutlenku węgla, tylko nie zawsze potrafią je wykorzystać – mówili uczestnicy konferencji poświęconej racjonalnemu zarządzaniu energią, zorganizowanej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. W dyskusji na temat energooszczędności wzięli udział przedstawiciele samorządów, śląskich przedsiębiorstw energetycznych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zdaniem Bernarda Błaszczyka, podsekretarza stanu w ministerstwie środowiska jednym z najprostszych rozwiązań pozwalających na ograniczenie emisji spalin do atmosfery są zmiany w organizacji ruchu drogowego, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na zmniejszenie zużycia paliwa. Błaszczyk zwrócił uwagę, że sposobem na ograniczenie emisji spalin mogłoby być zastosowanie biopaliw w transporcie publicznym. Miejscami, w których samorządowcy powinni szukać ograniczenia emisji gazów są wysypiska odpadów. Wdrożenie dyrektywy o składowaniu nie tylko wyeliminuje znaczną część metanu, ale także pozwoli wykorzystać biomasę do celów energetycznych – zaznaczył.

Jego zdaniem, szukając oszczędności w zużyciu energii warto pomyśleć o racjonalnym oświetleniu ulic i zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań. Zastąpienie tradycyjnych lamp sodowych lampami diodowymi pozwala zaoszczędzić znaczące ilości energii, a nawet odzyskać koszty inwestycji. Rezerwy tkwią też w bardzo energochłonnych procesach jakimi są zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków – powiedział przedstawiciel ministerstwa środowiska.

Jednym z uczestników panelu był Olgierd Dziekoński, wiceminister infrastruktury, który zwrócił uwagę na możliwości energooszczędności, znajdujące się w budynkach. Tutaj oszczędności można uzyskać poprzez lepsze zarządzanie energią i administrowanie infrastrukturą techniczną oraz skuteczną termomodernizację – przekonywał. Okazuje się, że ciepło „ucieka” nie tylko przez nieszczelne okna, czy drzwi, ale również przez wentylację, ściany, dach i podłogę.

W trakcie dyskusji często podkreślano, że wiele samorządów lokalnych nie prowadzi żadnych działań ukierunkowanych na zmniejszenie zużycia energii i ciepła a niektóre miasta i gminy nie inwestują w efektywność energetyczną, zasłaniając się brakiem środków lub pilniejszymi potrzebami. Dlatego tak niewiele samorządów dysponuje lokalnymi programami oszczędnościowymi, dostosowanymi do gminnych programów inwestycyjnych.

Z wypowiedzi uczestników panelu wynika, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest nie tylko brak niezbędnych środków, lecz także świadomości, że publiczne pieniądze zainwestowanie w oszczędzanie energii elektrycznej i cieplnej zwracają się szybko, a zaoszczędzone w przyszłości środki można wydać na inne cele – komentuje Piotr Biernat, rzecznik prasowy WFOŚiGW w Katowicach. Zmianę tej sytuacji ma wymusić nowa ustawa o efektywności energetycznej, która zakłada wzorcową rolę sektora publicznego w podnoszeniu efektywności energetycznej.

Podczas dyskusji Ewa Maniecka i Andrzej Konieczny z WFOŚiGW podkreślali, że katowicki Fundusz od wielu lat wspiera działania proekologiczne prowadzące do ograniczenia emisji pyłowo-gazowej i oszczędności energii, podejmowane przez osoby prawne i fizyczne. Podmioty prawne mają możliwość ubiegania się o preferencyjne, częściowo umarzalne pożyczki oraz dotacje i dopłaty. Beneficjentami tej instytucji są również przedsiębiorstwa. Wśród przykładowych inwestycji zwiększających efektywność energetyczną dofinansowanych ze środków Funduszu Andrzej Konieczny wymienił modernizację układu hydraulicznego w Ciepłowni Radzionków. Natomiast budowa nowoczesnego bloku energetycznego w Elektrowni Łagisza w znaczący sposób wpłynęła na obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.


Dodaj komentarz