Solidar Śląsko Dąbrow

Koryto Rawy nareszcie przykryte

Mieszkańcy Chorzowa i Świętochłowic mogą odetchnąć z ulgą. Uciążliwe koryto Rawy, które w ciągu kilkudziesięciu lat z czystej rzeki zmieniło się w przykry, cuchnący ściek, nareszcie zostało przykryte. Zabudowa koryta Rawy i otwartych kanałów ściekowych to jedna z najważniejszych inwestycji ekologicznych w Chorzowie i Świętochłowicach. Przedsięwzięcie realizowane było trzy lata i kosztowało ponad 32 mln euro. Ponad 20 mln euro pochodziło z Funduszu Spójności.

Przykrycie rzeki, która w ciągu kilkudziesięciu lat zmieniła się w zwykły ściek było nieuniknione. Jej główne koryto stało się bowiem kolektorem odprowadzającym ścieki sanitarne oraz wody deszczowe z terenu Świętochłowic i Chorzowa do oczyszczalni Klimzowiec. Ścieki płynęły przez centra dwóch dużych miast i były prawdziwym koszmarem dla ludzi mieszkających w pobliżu. Jednak ze względu na charakter koryta rzeki, jego usytuowanie oraz długość sfinansowanie tak dużego projektu ze środków Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji byłoby niemożliwe.

Szansa pojawiła się wraz z uruchomieniem programów pomocowych na dostosowanie jakości życia w Polsce do standardów unijnych. Studium wykonalności i wniosek aplikacyjny pozwalający na pozyskanie środków z Funduszu ISPA przygotowane zostały dzięki wsparciu Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Dodaj komentarz