Solidar Śląsko Dąbrow

Ratunek dla zabytkowego parku

Zabytkowy zespół parkowo-zamkowy z XVI wieku w Grodźcu w gminie Jasienica ma szansę stać się jedną z najciekawszych i najbardziej wartościowych perełek architektury w regionie. Prace porządkowo-remontowe wokół zamku trwają już od 2005 roku. Teraz nadszedł czas na uporządkowanie 12-hektarowego parku, którego drzewostan uznany jest za zabytek przyrody i znajduje się pod opieką konserwatora. Renowacja starych drzew i krzewów będzie możliwa dzięki dotacji udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach.

– W ciągu najbliższych miesięcy zabiegami pielęgnacyjnymi objętych zostanie 140 drzew, w tym cztery pomniki przyrody. Planowane jest też oczyszczenie chorych krzewów, likwidacja chorób grzybowych i szkodników oraz poprawa estetyki układu kompozycyjnego parku – mówi Piotr Biernat, rzecznik prasowy WFOŚiGW w Katowicach.Już w ubiegłym roku Fundusz przeznaczył dotację na zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne parkowej przyrody. Wówczas renowacji poddano 147 drzew. W sumie na ratowanie zabytkowego parku ze środków Funduszu przekazano ponad 110 tys. zł.

Zespół pałacowo-parkowy w Grodźcu nie jest jedynym obiektem, który uzyskał  wsparcie. Każdego roku WFOŚiGW przekazuje środki na ochronę przyrody w kilkunastu zabytkowych i miejskich parkach województwa śląskiego. W 2009 roku dofinansowano prace pielęgnacyjne w parkach m.in. w Strumieniu, Chorzowie, Pszczynie, Tarnowskich Górach, Rybniku, Raciborzu i Ornontowicach.
 

Dodaj komentarz