Solidar Śląsko Dąbrow

Komisja Krajowa w Katowicach

Wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy przywracającej wolne w święto Trzech Króli, stanowisko w sprawie projektu zmian w systemie ubezpieczeń społecznych i prace nad projektem ustawy o wzroście minimalnego wynagrodzenia. To najważniejsze punkty obrad Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, które rozpoczynają się we wtorek w Katowicach.

Zwłaszcza wniosek w sprawie ustawy przywracającej wolne w Święto Trzech Króli wzbudza emocje. Bywa niesłusznie odbierany jako niechęć Solidarności do ustanowienie wolnego w tym dniu. Tymczasem Solidarność kwestionuje jedynie artykuł 1. tej ustawy, który zniósł obowiązujący do końca roku zapis, że jeżeli święto (nie tylko Trzech Króli, ale także każdy inny dzień świąteczny, np. Boże Narodzenie) przypada w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (czyli najczęściej w sobotę), to obniża ono wymiar czasu pracy. W zamian pracodawcy mieli obowiązek udzielić dnia wolnego w innym terminie. Tymczasem zgodnie z nowymi przepisami pracodawcy maja możliwość wyznaczania dnia wolnego od pracy innego niż niedziela właśnie na przypadający w tygodniu dzień świąteczny. Inaczej mówiąc – w takim tygodniu sobota dla pracowników stanie się zwykłym dniem roboczym. Solidarność takie rozwiązanie uważa za niekonstytucyjne.

Członkowie Komisji Krajowej zajmą się też wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją niektórych zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Solidarność kwestionuje przede wszystkim wydłużenie normy czasu pracy dla pracowników z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo. Zdaniem związkowców wprowadzone ustawą przepisy naruszają zasady zawarte w Konstytucji RP, a szczególnie zasadę zaufania do państwa i bezpieczeństwa prawnego, zasadę poprawnej legislacji oraz zasadę szczególnego wsparcia osób niepełnosprawnych.

Podczas obrad głosowane będzie też stanowisko Komisji Krajowej w sprawie projektu zmian w systemie ubezpieczeń społecznych. Zdaniem Solidarności rządowe propozycje są niejasne, ich skutki bardzo niepewne, poza jednym – nadmiernym wpływem polityków na system emerytalny.

Ważną częścią posiedzenia będzie też dyskusja nad obywatelskim projektem ustawy o wzroście minimalnego wynagrodzenia. Pomysł, by Solidarność przygotowała własny projekt ustawy, kilka tygodni temu zgłosił przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda. Zgodnie z jego propozycją minimalne wynagrodzenie powinno być powiązane z obiektywnymi wskaźnikami ekonomicznymi, a nie zależeć od arbitralnych decyzji polityków.

Obrady Komisji Krajowej NSZZ Solidarność odbywać się będą w dniach 25-26 stycznia w siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności (Katowice, ul. Floriana 7, aula im. Lecha Kaczyńskiego). Rozpoczną się ok. godz. 16.30. Poprzedzi je wizyta członków KK pod Pomnikiem-Krzyżem przy KWK Wujek oraz projekcja zwiastuna filmu „Czarny Czwartek”.
 

Dodaj komentarz