Solidar Śląsko Dąbrow

Górnicy kredytują holding?

Przedstawiciele wszystkich związków zawodowych działających w kopalni Wujek protestują przeciwko decyzji zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A, która ich zdaniem narusza prawa załogi zapisane w Holdingowym Układzie Zbiorowym (HUZ). Chodzi o wypłatę Dodatkowej Nagrody Rocznej, czyli tzw. czternastki. Zgodnie z zapisami HUZ  ma być ona wypłacona do końca stycznia. Tymczasem zarząd KHW powołując się na trudną sytuację finansową holdingu postanowił, że wypłaci ją z opóźnieniem, na początku kwietnia

Przedstawiciele zarządu spotkali się w ubiegły piątek z przedstawicielami związków zawodowych, aby negocjować na temat zawieszenia niektórych zapisów HUZ po to, aby zmienić termin wypłaty czternastki. – Oceniam, że te rozmowy miały na celu głównie skłócenie związków zawodowych i załogi. Zarząd KHW przedstawił nam propozycję porozumienia, według którego czternastka miała być wypłacona w czterech ratach – w lutym, w kwietniu, w czerwcu i sierpniu. Nie mogliśmy się na to zgodzić, więc zarząd, pod pretekstem przecieku do prasy informacji o spotkaniu, zakończył je i przedstawił własny komunikat, z którego wynika, że pieniądze zostaną wypłacone w całości najpóźniej do 4 kwietnia – relacjonuje Andrzej Grolik, przewodniczący Solidarności w kopalni Wujek.

– To  oczywiście z punktu widzenia załogi lepsze rozwiązanie niż wypłata w ratach. Nie rozumiemy więc postawy zarządu podczas negocjacji, próby forsowania niekorzystnego porozumienia i próby obarczenia winą za opóźnienia w wypłacie czternastkii związków zawodowych – dodaje szef  Solidarności w kopalni.  Podkreśla, że nie zmienia to faktu, iż wypłacanie Dodatkowej Nagrody Rocznej z dwumiesięcznym opóźnieniem jest złamaniem zapisów HUZ, bo wszelkie zmiany sposobu wypłacenia czternastki wymagają uzgodnienia z załogą.

pełną treść komunikatu związków zawodowych możesz pobrać tu

Dodaj komentarz