Solidar Śląsko Dąbrow

Gwarancje pracy będą zapisane w ustawie

Gwarancje zatrudnienia dla pracowników kopalń będą miały umocowanie ustawowe – uzgodniono 13 kwietnia, podczas kolejnej rundy negocjacji nad projektem umowy społecznej dotyczącej górnictwa węgla kamiennego oraz transformacji województwa śląskiego. Kolejne rozmowy zaplanowano na piątek 16 kwietnia.

Gwarancje pracy do emerytury zostaną zapisane w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa, łącznie z całym systemem osłon socjalnych. Myślę, że jest to jeden z najistotniejszych punktów, który został dzisiaj uzgodniony i jeden z najistotniejszych punktów całej umowy społecznej – powiedział Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” po zakończeniu trwających ponad 5 godzin rozmów. Wtorkowe spotkanie z uwagi na sytuację epidemiczną odbyło się w trybie zdalnym.

Jak wskazał przewodniczący, rozbieżności między stronami dotyczą jeszcze dwóch kwestii. Pierwsza z nich to system indeksacji płac w górnictwie w okresie objętym umową społeczną, czyli do 2049 roku. Wynagrodzenia są równie ważnym elementem rozmów co gwarancje zatrudnienia, bo nikt sobie nie wyobraża, że poziom wynagrodzeń w górnictwie będzie realnie z roku na rok spadał przez te najbliższe niespełna 29 lat – zaznaczył Dominik Kolorz.

Szef śląsko-dąbrowskiej „S” dodał, że druga „niewielka” rozbieżność dotyczy jednego z elementów procesu notyfikacji umowy społecznej. Jednocześnie wyraził nadzieję, że podczas piątkowych rozmów uda się uzgodnić pełną treść umowy społecznej. Jeśli tak się stanie, umowa będzie musiała jeszcze zyskać akceptację organów statutowych poszczególnych central związkowych. Dopiero wówczas dokument będzie mógł zostać podpisany.

Umowa społeczna ma kompleksowo regulować proces stopniowej likwidacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2049 roku połączony z transformacją gospodarczą Górnego Śląska. Dokument stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie porozumienia, zawartego przez związki zawodowe  z przedstawicielami rządu 25 września 2020 roku. Po uzgodnieniu ostatecznego kształtu umowa zostanie przekazana do notyfikacji Komisji Europejskiej.

łk

źródło foto: materiały prasowe PGG