Solidar Śląsko Dąbrow

Negocjacje umowy społecznej przerwane. Kolejna runda rozmów prawdopodobnie 21 lub 22 kwietnia

6 godzin trwała piątkowa runda negocjacji pomiędzy przedstawicielami rządu i związków zawodowych dotyczących górnictwa i transformacji województwa śląskiego. Na prośbę strony rządowej ogłoszono przerwę w rozmowach.

Negocjacje umowy społecznej znajdują się w końcowej fazie. Jeśli we wtorek uda się uzgodnić pełny tekst dokumentu, zostanie on zaprezentowany organom statutowym poszczególnych central związkowych. Dopiero po uzyskaniu akceptacji tych gremiów umowa będzie mogła zostać podpisana, a następnie przekazana do notyfikacji Komisji Europejskiej. Zgoda KE warunkuje wejście umowy w życie.

Umowa społeczna ma kompleksowo regulować proces stopniowej likwidacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2049 roku połączony z transformacją gospodarczą Górnego Śląska. Dokument stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie porozumienia, zawartego przez związki zawodowe  z przedstawicielami rządu 25 września 2020 roku.

Aktualizacja: Kolejna runda negocjacji nie odbędzie się we wtorek 20 kwietnia, jak wcześniej planowano. W poniedziałek 19 kwietnia, na wniosek strony rządowej wznowienie rozmów przełożono. Nastąpi ono najprawdopodobniej 21 lub 22 kwietnia.

łk
źródło foto: commons.wikimedia.org/pudelek/CC 3.0