Solidar Śląsko Dąbrow

Gratulacje dla nowego lidera

„Życzę Panu, aby za cztery lata Solidarność liczyła 2 mln członków” – to fragment jednego z setek listów gratulacyjnych i e-maili jakie otrzymał szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Piotr Duda po  wyborze na stanowisko przewodniczącego Komisji Krajowej związku.  Życzenia i gratulacje wysłali szefowie komisji zakładowych Solidarności, a także szeregowi członkowie związku z całego kraju, przedstawiciele innych związków zawodowych oraz organizacji społecznych. Specjalne listy gratulacyjne na ręce nowego przewodniczącego „S” skierowali również przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz pracodawcy.

„Solidarność to polski narodowy symbol; to również rozpoznawalna i licząca się – w Unii Europejskiej oraz na całym świecie – marka. Pielęgnowanie tego symbolu i marki, to ogromny zaszczyt.  I również wielka odpowiedzialność. Wierzę, że podoła Pan temu wyzwaniu; osiągnie skuteczną równowagę między historią, a tak ważnymi sprawami bieżącymi oraz wyzwaniami przyszłości” – napisał w liście gratulacyjnym przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.  „Życzę wielu sukcesów w pracy związkowej, satysfakcji i dumy z kierowania tą legendarną organizacją oraz urzeczywistnieniem tego, czego sam Pan sobie życzył tuż po wyborze: efektywności w działaniu i uznania w oczach młodych pracowników – potencjalnych nowych członków Związku” – napisał z kolei Allen S. Greenberg, konsul generalny USA w Krakowie.

Nie zabrakło głosu samorządowców. „Delegaci XXV Krajowego Zjazdu wybierając Pański program, opowiedzieli się za wartościami związkowymi i koniecznymi  zmianami . Cieszę się, że przyjął Pan ten zaszczyt” – czytamy w liście gratulacyjnym od prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Życzenia z okazji wyboru na stanowisko szefa związku składali też pracodawcy. „Wierzę, że Pańska osoba, doświadczenie, umiejętność pragmatycznych negocjacji pozwolą głębiej i szerzej rozwiązywać problemy nie tylko pracownika, ale i pracodawcy, zwłaszcza takiego, który z całą troską i zaangażowaniem o tego pracownika dba” – napisał prof. dr hab. med. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

W e-mailach wysyłanych przez szeregowych członków związku dominują życzenia spełnienia nadziei na pozytywne, trwała zmiany w Solidarności, na budowę silnej, nowoczesnej i skutecznej organizacji.  Jedna z młodych działaczek dolnośląskiej Solidarności napisała: „Jestem pewna, że na nas, na młodszym pokoleniu, któremu zależy na tym, aby związek tętnił życiem i miał wigor, może Pan polegać zawsze”.

 

Dodaj komentarz