Solidar Śląsko Dąbrow

Najpierw rezygnacja potem wybory

Wybór przewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności na stanowisko szefa Komisji Krajowej nie oznacza natychmiastowego zaprzestania kierowania przez niego regionem. W najbliższych tygodniach Piotr Duda będzie łączył obie funkcje. Zgodnie z przepisami prawa wewnątrzzwiązkowego po wyborze na szefa KK Piotr Duda może złożyć rezygnację ze stanowiska przewodniczącego Zarządu Regionu lub łączyć obydwa stanowiska.

– Będę równolegle pełnił obie funkcje do czasu uregulowania wszelkich kwestii organizacji i proceduralnych na szczeblu krajowym i regionalnym. Wtedy złożę rezygnację z funkcji regionalnej przed Zarządem Regionu – zapowiada Piotr Duda. Zgodnie z par. 59 ust. 2 Statutu NSZZ Solidarność, od chwili przyjęcia rezygnacji przez Zarząd Regionu z funkcji przewodniczącego bieg rozpocznie dwumiesięczny termin przeprowadzenia wyboru na wakujący mandat. O tym, kto będzie nowym przewodniczącym Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności zdecydują ci sami delegaci na WZD, którzy w czerwcu wybrali Piotra Dudę na stanowisko szefa Zarządu Regionu.

Łączenie funkcji kierowniczych w regionie i w kraju przez czas konieczny do przeprowadzenia wyborów jest naturalne i oczywiste. W historii Solidarności były jednak przykłady znacznie dłuższego sprawowania dwóch ważnych funkcji. Tak było choćby w przypadku Macieja Jankowskiego, który przez ostatnie 8 lat łączył stanowiska wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej i przewodniczącego Regionu Zielonogórskiego.

Dodaj komentarz