Solidar Śląsko Dąbrow

Dodatkowa nagroda dla pracowników AMP

1700 zł brutto – dodatkową nagrodę w tej wysokości wynegocjowały dla pracowników ArcelorMittal Poland zakładowe organizacje związkowe, m.in. NSZZ „Solidarność”. Pieniądze zostaną wypłacone w dwóch transzach: we wrześniu i w listopadzie.

Negocjacje dotyczące wypłaty dodatkowej nagrody rozpoczęte zostały z inicjatywy organizacji związkowych. – Liczyliśmy na więcej, ale na początku pracodawca nie był skory do podjęcia jakichkolwiek rozmów na ten temat. Podkreślał, że negocjacje płacowe na 2022 rok zostały już zakończone, a poczynione w ich trakcie ustalenia są realizowane. Ostatecznie skłoniliśmy go do negocjacji, w trakcie których uzgodniliśmy, że na konta pracowników wpłynie w sumie 1700 zł. To dodatkowe pieniądze, ich wypłata nie była wcześniej planowana – mówi Mirosław Nowak, sekretarz „Solidarności” w dąbrowskim oddziale AMP.

Porozumienie dotyczące wypłaty dodatkowej nagrody organizacje związkowe podpisały z pracodawcą 15 lipca. Zgodnie z jego zapisami, wraz z wypłatą za sierpień, czyli do 10 września na konta pracowników koncernu wpłynie 1000 zł brutto. Kolejna transza nagrody, 700 zł brutto zostanie wypłacona razem z wynagrodzeniem za październik, przed 10 listopada.

AMP jest największym producentem stali w Polsce. Łącznie koncern zatrudnia ok. 10 tys. osób.

aga
źródło foto: NSZZ „Solidarność” AMP