Solidar Śląsko Dąbrow

Wiemy, że niewiele wiemy

Spotkanie się odbyło. Dalej wiemy, że niewiele wiemy – powiedział szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz po spotkaniu przedstawicieli górniczych związków zawodowych z premierem Mateuszem Morawieckim 25 lipca w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Tematem rozmów był stan realizacji umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa. Związkowcy po spotkaniu mówili, że deklaracje rządzących dotyczące przyszłości górnictwa wzajemnie się wykluczają.

Wykorzystać i znów likwidować?
– Jeżeli jest deklaracja, bo ona dzisiaj padła, że będziemy w końcu notyfikować umowę społeczną, a zarazem wszyscy mówią o tym, że będziemy zwiększać wydobycie, to coś tu nie gra, bo umowa społeczna, generalnie rzecz biorąc, zakłada zmniejszenie wydobycia, odchodzenie od węgla – powiedział Dominik Kolorz. Bogusław Hutek, szef górniczej „Solidarności” zaznaczył, że treść umowy społecznej w wersji przyjętej wiosną 2021 roku, czyli tej, która trafiła do notyfikacji, przewiduje, że w przyszłym roku PGG wydobędzie aż o 1 mln ton mniej węgla. Strona związkowa obawia się, że celem rządzących jest wykorzystanie górników do krótkotrwałego zwiększenia wydobycia węgla w najbliższych kilku latach, a następnie szybki powrót do polityki likwidacji górnictwa węgla kamiennego na rzecz gazu.

Chaos kompetencyjny
– Spotkanie było dosyć ostre, męskie , ale myślę, że to nie może być ostatnie spotkanie – ocenił Dominik Kolorz, dodając, iż ma wrażenie, że w rządzie panuje „duży chaos kompetencyjny”. W rozmowach w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach obok premiera Morawieckiego uczestniczyli też wiceminister finansów Artur Soboń, który kilkanaście miesięcy temu jako wiceminister aktywów państwowych negocjował umowę społeczną z reprezentantami związków zawodowych, a także były minister energii Krzysztof Tchórzewski w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Tchórzewski jest wymieniany ostatnio jako potencjalny kandydat na członka rządu odpowiedzialnego za funkcjonowanie sektora paliwowo-energetycznego. – Obecność na spotkaniu Krzysztofa Tchórzewskiego to jest jakieś światełko nadziei, że może będzie lepiej, bo za ministra Tchórzewskiego akurat dobrze funkcjonował cały sektor paliwowo-energetyczny, ale to jest pytanie, czy pan minister Tchórzewski pojawi się w rządzie, jakie będzie miał kompetencje. Tego nie wiemy, a wewnętrzne tarcia w obozie władzy przerastają wszystkich. Nas też – skomentował Kolorz.

Umowę trzeba dostosować do nowych realiów
Spotkanie, które odbyło się 25 lipca, to efekt wystąpienia przedstawicieli strony związkowej do premiera, wystosowanego 12 lipca. W piśmie do szefa rządu związkowcy ocenili, że podpisana ponad rok temu umowa społeczna dotycząca transformacji górnictwa nie jest realizowana, co grozi pogłębieniem kryzysu energetycznego. Zażądali pilnego spotkania ze stroną rządową.

Wskazali, że proces notyfikacji górniczej umowy społecznej w Komisji Europejskiej od miesięcy tkwi w martwym punkcie. Podkreślali też, że ze względu na radykalną zmianę uwarunkowań wewnętrznych oraz międzynarodowych, konieczne jest dostosowanie wielu elementów umowy do nowych realiów. Szczególnie w kwestii zwiększenia wydobycia węgla oraz wydłużenia funkcjonowania kopalń.

Podczas wypowiedzi dla dziennikarzy przed spotkaniem z premierem Dominik Kolorz wskazywał, że część umowy dotycząca harmonogramu wygaszania kopalń wymaga głębokiej modyfikacji. – Biorąc pod uwagę obecny kryzys energetyczny i surowcowy, dla nas nie ulega wątpliwości, że środek okresu obowiązywania umowy społecznej, czyli lata 2027-36 powinien być zrekonstruowany. Zmieniona powinna być także cała konstrukcja planów operacyjnych kopalń, bo one nijak się mają do aktualnej rzeczywistości”- powiedział szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

Podpisana 28 maja 2021 roku umowa społeczna określa zasady i tempo wygaszania polskich kopalń węgla kamiennego w perspektywie do 2049 roku. Dokument zawiera m.in. gwarancje zatrudnienia oraz osłon socjalnych dla górników oraz umożliwia budżetowe dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych. Umowa czeka na notyfikację Komisji Europejskiej.

ny