Solidar Śląsko Dąbrow

Czysta i tania energia z gazu koksowniczego

Na terenie Koksowni Radlin trwa budowa jednego z najnowocześniejszych bloków energetycznych w Polsce. Inwestycja stanowi część planu modernizacyjnego koksowni.
Projekt zostanie zrealizowany przy pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który udzielił spółce JSW Koks SA, właścicielowi Koksowni Radlin, pożyczki wynoszącej przeszło 34 mln zł.
 
– To proekologiczna inwestycja, dzięki której niezagospodarowany gaz koksowniczy zostanie wykorzystany do produkcji energii elektrycznej, ciepła i wody, zasilającej mieszkańców Radlina – powiedział Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 12 sierpnia podczas podpisywania umowy w tej sprawie z przedstawicielami zarządu JSW Koks SA.
 
Blok energetyczny będzie wytwarzał energię elektryczną i cieplną w jednym procesie technologicznym, czyli w kogeneracji. Paliwem stanie się gaz koksowniczy, czyli produkt uboczny produkcji koksu, który w tej chwili nie jest zagospodarowany. Powstająca w procesie kogeneracji energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne firmy oraz trafi do odbiorców zewnętrznych, m.in. do mieszkańców miasta. Jedną z największym zalet kogeneracji energii oprócz efektywnego zużycia paliwa jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. – Dzięki zaawansowanym technicznie rozwiązaniom proekologicznym, mieszkańcy Radlina zyskają czyste powietrze – dodał Tomasz Bednarek. Wśród celów inwestycji zarząd JSW Koks SA wymienia m.in. uniezależnienie Koksowni Radlin od dostawców zewnętrznych oraz gwarancję stabilnych miejsc pracy.
 
Budowa kogeneracyjnego bloku energetycznego została ujęta w Programie dla Śląska. Będzie to jedna z najnowocześniejszych tego typu jednostek w Polsce, spełniająca wymagania UE dotyczące dużych obiektów energetycznego spalania.
 
Spółka JSW Koks SA jest największym odbiorcą węgla koksowego z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W skład firmy wchodzą koksownie: Dębieńsko, Radlin, Jadwiga i Przyjaźń.
 
Agnieszka Konieczny
źródło foto: JSW Koks SA
 
 
 

Dodaj komentarz