Solidar Śląsko Dąbrow

Proekologiczne inwestycje w Zabrzu

Ponad 4 mln zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach trafi do gminy Zabrze na realizację kolejnego etapu Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla budynków jednorodzinnych. 12 sierpnia umowę w tej sprawie podpisali prezes WFOŚiGW w Katowicach oraz prezydent Zabrza.
 
Za pośrednictwem zabrzańskiego magistratu środki na proekologiczne inwestycje przekazane zostaną mieszkańcom miasta. – W ponad 200 budynkach zlikwidowane zostaną stare nieefektywne źródła ciepła. Powstaną instalacje fotowoltaiczne i solarne, a część budynków przejdzie termomodernizację – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
 
Łącznie w ramach kolejnego etapu PONE w Zabrzu planowanych jest 460 inwestycji, m.in. modernizacja 210 źródeł ciepła i docieplenie ścian 45 budynków i docieplenie dachów 40 budynków. 
 
Podczas spotkania podpisano także umowę dotyczącą przystąpienia Zabrza do rządowego Programu Czyste Powietrze. To oznacza, że mieszkańcy tego miasta bezpośrednio w UM będą mogli składać wnioski o dofinansowanie inwestycji objętych programem.
 
Zabrze jest 40-tą gminą, która przystąpiła do Czystego Powietrza. Do tej pory w WFOŚiGW w Katowicach zabrzanie złożyli 129 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą przeszło 1,2 mln zł.
 
aga
źródło foto:WFOŚiGW Katowice
 
 
 

Dodaj komentarz