Solidar Śląsko Dąbrow

Kolejna runda rozmów

W piątek 28 sierpnia w Katowicach odbędzie się kolejne posiedzenie zespołu, którego celem jest wypracowanie programu naprawczego polskiego górnictwa w korelacji z transformacją sektora energetycznego. 
 
Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.00 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Obok strony rządowej, reprezentantów związków zawodowych oraz zarządów spółek węglowych wezmą w nim udział przedstawiciele zarządów spółek energetycznych (PGE, Tauron, Energa, Eneta) oraz Polskich Sieci Energetycznych. – Doproszenie do rozmów energetyki było postulatem strony związkowej. Chodzi m.in. o to, żeby odpowiednimi decyzjami właścicielskimi skłonić spółki energetyczne do wywiązania się z kontraktów zawartych z polskimi producentami węgla, tak jak wywiązują się one z kontraktów zagranicznych. Druga kwestia to doprowadzenie do produkcji energii konwencjonalnej na takim poziomie, jaki był przed pandemią i ograniczenie importu energii – mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. 
 
W jego ocenie te doraźne kwestie powinny zostać uregulowane w pierwszej kolejności. Dopiero wówczas będzie można pracować nad kompleksowym programem naprawczym. – Celem piątkowego spotkania jest przygotowanie działań, które zapewnią spółkom węglowym spokojne funkcjonowanie do końca roku. W piątek na pewno nie wypracujemy jeszcze długofalowego programu naprawy sektora wydobywczego i energetycznego – wskazuje Dominik Kolorz.
 
Decyzja o powołaniu zespołu, który zajmie się opracowaniem programu restrukturyzacji górnictwa zapadła 28 lipca w Katowicach po spotkaniu górniczych związków zawodowych z ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem. W tym dniu resort zamierzał przedstawić stronie społecznej program restrukturyzacji PGG, który zakładał m.in. zamknięcie 4 kopalń i obniżenie wynagrodzeń górników. Ostatecznie resort wycofał się jednak z planu drastycznych cięć i likwidacji miejsc pracy. 
 
Pierwsza runda rozmów rządowo-związkowego zespołu negocjacyjnego odbyła się 11 sierpnia w Warszawie. Po zakończeniu spotkania okazało się, że uczestniczący w nim Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej jest zarażony koronawirusem. To spowodowało przymusową przerwę w pracach zespołu i przełożenie terminu kolejnego spotkania z 18 na 28 sierpnia. 
 
Łukasz Karczmarzyk
 
 

Dodaj komentarz