Solidar Śląsko Dąbrow

Byli wojskowi prokuratorzy staną przed sądem

Pion śledczy IPN w Katowicach 8 lutego 2024 roku skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Januszowi B. i Sławomirowi K. – byłym prokuratorom Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach i Zielonej Górze. Odpowiedzą za bezprawne pozbawienie wolności organizatorów strajku w kopalni Wujek w grudniu 1981 roku.

W dniu 23 grudnia 1981 roku w Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej w Gliwicach wszczęto śledztwo w sprawie organizowania i kierowania strajkiem w dniach od 13 do 16 grudnia 1981 roku przez członków załogi kopalni Wujek. Pierwszym zatrzymanym był ranny podczas pacyfikacji przywódca strajku Stanisław Płatek. W toku tego śledztwa tymczasowo aresztowano osiem wcześniej internowanych osób. Następnie skierowano przeciwko nim akt oskarżenia do Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. W sumie na ławie oskarżonych zasiadło 9 uczestników strajku.

Po zakończeniu przewodu sądowego prokuratorzy Janusz B. i Sławomir K. na polecenie szefa Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach Romana T. żądali wymierzenia oskarżonym surowych kar, które sięgały od 7 do 15 lat więzienia, a także kar grzywny od 10 tys. do 40 tys. zł.

Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach czterech oskarżonych skazał na kary od 3 do 4 lat więzienia. Najwyższą karę wymierzono Stanisławowi Płatkowi. Były to 4 lata pozbawienia wolności i trzyletni okres pozbawienia praw publicznych. Jerzy Wartak został skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na 3 lata. Adama Skwirę i Mariana Głucha sąd skazał na 3 lata więzienia i pozbawienie praw publicznych na 2 lata. Czterech innych oskarżonych sąd uniewinnił, a wobec jednej osoby umorzył postępowanie.

W ocenie pionu śledczego IPN wojskowi prokuratorzy wnioskujący o wymiar kar wieloletniego pozbawiania wolności wobec pokrzywdzonych, przekraczający maksymalny dopuszczalny w art. 46 ust. 2 dekretu o stanie wojennym w wymiarze 5 lat, dopuścili się zbrodni komunistycznej z przyczyn politycznych. – Żądanie przez nich nadmiernie surowych kar pozbawienia wolności było sprzeczne z elementarnym poczuciem sprawiedliwości, miało wyłącznie na celu zastraszenie osób, które sprzeciwiały się bezprawnemu wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego oraz pozbawieniu obywateli podstawowych i niezbywalnych praw i wolności – podkreślił prokurator Michał Skwara, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach (pion śledczy katowickiego IPN).

ny
źródło foto: commons.wikimedia.org/Albina Fila