Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki i gwarancje zatrudnienia dla 12 tys. pracowników

Podwyżka płac o 11,5 proc. w dwóch etapach i ochrona przed zwolnieniami do końca 2027 roku. To najważniejsze uzgodnienia, jakie zapadły na początku maja w rokowaniach zbiorowych w niemieckim Postbanku. Nowy układ zbiorowy ma obowiązywać przez 26 miesięcy. Obejmuje 12 tys. pracowników Postbanku.

Porozumienie przewiduje, że od 1 czerwca 2024 roku wynagrodzenia w Postbanku wzrosną o 7 proc., ale co najmniej o 270 euro, a od 1 lipca 2025 roku o kolejne 4,5 proc. – Dzięki minimalnej kwocie stanowiącej składnik socjalny, pensje wielu pracowników o niższych i średnich dochodach wzrosną o grubo ponad 13 proc. Było to dla nas szczególnie ważne – powiedział Jan Duscheck, negocjator niemieckiej centrali związkowej ver.di, która zrzesza pracowników Postbanku.

Oprócz kwestii płacowych związek porozumiał się także z pracodawcą w sprawie ochrony pracowników przed zwolnieniami do 31 grudnia 2027 roku. Strony zgodziły się także na gwarancje lokalizacji dla ponad 320 z 550 oddziałów Postbanku. Firma do połowy 2026 roku planuje zamknąć około 250 placówek.

Członkowie ver.di w Postbanku mają teraz czas do 17 maja 2024 roku na podjęcie ostatecznej decyzji co do akceptacji wyniku rokowań. Właściwe komisje ds. rokowań zbiorowych zarekomendowały swoim członkom zaakceptowanie nowego układu. Ma on obowiązywać z mocą wsteczną od lutego 2024 roku do 31 marca 2026 roku.

Porozumienie poprzedziło pięć rund rokowań. Rozmowy ruszyły w lutym tego roku. Pomiędzy kolejnymi rundami rozmów prowadzone były strajki ostrzegawcze w oddziałach Postbanku w całych Niemczech. Przed ostatnią rundą rozmów strona związkowa zapowiedziała rozpoczęcie strajku bezterminowego.

Niemiecki związek zawodowy Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Zjednoczony Związek Usług), czyli w skrócie ver.di, liczy przeszło 2 mln członków. To przedstawiciele ok. 1000 zawodów. Organizacja ver.di reprezentuje m.in. pracowników handlu, bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji i poczty, transportu, edukacji, kultury, mediów, administracji, służby zdrowia i pomocy społecznej.

na podstawie komunikatów ver.di/ny
źródło foto: FB/ver.di Betriebsgruppe Postbank Frankfurt