Solidar Śląsko Dąbrow

Zwały nieodebranego węgla w kopalniach Tauron Wydobycie

Tylko 30 proc. zakontraktowanego węgla odebrała w ostatnich miesiącach Grupa Tauron Polska Energia od spółki Tauron Wydobycie – alarmują związkowcy z „Solidarności” działającej w kopalniach Tauronu Wydobycie. Obawiają się o przyszłość firmy i miejsca pracy. Zapowiadają podjęcie zdecydowanych działań, jeżeli sytuacja się nie zmieni.

Gwarancje dotyczące odbioru węgla znalazły się w porozumieniu podpisanym 16 grudnia 2022 roku przez przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych, prezesów Tauron Polska Energia i Tauron Wydobycie oraz reprezentantów organizacji związkowych. Gwarancje te były potwierdzane też w umowach podpisywanych między spółkami Tauron Polska Energia i Tauron Wydobycie. – Domagamy się realizacji zapisów tych dokumentów. Ich nieprzestrzeganie to nieodpowiedzialne działanie, które stawia Tauron Wydobycie w bardzo trudnej sytuacji – mówi Stanisław Kłysz, przewodniczący Zakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Tauron Wydobycie i szef związku w kopalni Brzeszcze.

Jak informują związkowcy z „S”, od początku tego roku Grupa Tauron Polska Energia nie odebrała 800 tys. ton zakontraktowanego węgla, co zmusiło Tauron Wydobycie do sięgnięcia po środki z dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych. – To ogromny problem. Spółka, która wydobywa węgiel, nie może pokrywać ponoszonych przez siebie kosztów, w tym związanych z wynagrodzeniami pracowników, pieniędzmi pochodzącymi z dotacji budżetowej. Mamy funkcjonować w oparciu o podpisane kontrakty dotyczące zbytu węgla. To przecież na ich podstawie został określony poziom wydobycia – dodaje przewodniczący „Solidarności” w Tauron Wydobycie.

5 września Stanisław Kłysz oraz Waldemar Sopata, przewodniczący „Solidarności” w ZG Sobieski i Stanisław Kurnik, szef „S” w kopalni Janina w Libiążu napisali pismo do prezesa zarządu Tauron Polska Energia Pawła Szczeszka, w którym domagają się realizacji podpisanych porozumień i odbioru zakontraktowanego węgla.

W wystąpieniu do prezesa Szczeszka reprezentanci „S” zwrócili także uwagę na niepokój wywołany informacjami dotyczącymi odbioru przez Grupę Tauron Polska Energia węgla z importu, kosztem surowca pochodzącego z kopalń Tauron Wydobycie. – Taki stan rzeczy budzi głęboki niepokój załóg górniczych i jest przejawem świadomego działania mającego na celu likwidację miejsc pracy górników w naszych kopalniach – napisali związkowcy. Podkreślili, że brak niezwłocznych działań ze strony zarządu Grupy Tauron Polska Energia poskutkuje eskalacją konfliktu, co zmusi stronę związkową do podjęcia bardziej radykalnych działań.

Kopia wystąpienia związkowców do prezesa Tauron Polska Energia została przekazana m.in. premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

aga