Solidar Śląsko Dąbrow

Spór zbiorowy w rybnickich jednostkach samorządowych. Pracownicy chcą podwyżek

7 września przedstawiciele „Solidarności” działającej w rybnickich spółkach i jednostkach samorządowych przekazali Prezydentowi Miasta w trybie sporu zbiorowego pismo z postulatami płacowymi. Domagają się podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników jednostek podległych rybnickiemu magistratowi w sumie o 1200 zł brutto i wypłaty jednorazowej nagrody wynoszącej 1700 zł brutto.

Związkowcy oczekują, że od września tego roku płace zasadnicze wszystkich pracowników zatrudnionych w instytucjach podległych UM w Rybniku wzrosną o 400 zł brutto. Kolejna podwyżka, wynosząca 800 zł brutto, powinna wejść w życie w styczniu przyszłego roku. Domagają się także, by jednorazowa nagroda w wysokości 1700 zł brutto wpłynęła na konta pracowników najpóźniej do 10 listopada tego roku. – Nasze postulaty są reakcją na rosnące koszty utrzymania, wysoką inflację czy podwyżkę płacy minimalnej. Chcemy też zapobiec spłaszczeniu wynagrodzeń – informuje Aleksander Wejkowski, jeden z liderów Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Służb Publicznych Miasta Rybnika i Powiatu Rybnickiego oraz szef związku w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej.

Przekazanie prezydentowi Rybnika pisma w trybie sporu zbiorowego poprzedziły wielomiesięczne negocjacje. – W ich trakcie padały różne propozycje. W pewnym momencie wydawało się nawet, że jesteśmy coraz bliżej kompromisu, ale niestety nie doszliśmy do porozumienia, dlatego zdecydowaliśmy o wszczęciu sporu zbiorowego – wyjaśnia.

MKK NSZZ „Solidarność” Pracowników Służb Publicznych Miasta Rybnika i Powiatu Rybnickiego reprezentuje pracowników dziewięciu instytucji zatrudniających w sumie przeszło 2 tys. pracowników. Są to Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Zarząd Zieleni Miejskiej, Rybnickie Służby Komunalne, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, Ośrodek Pomocy Społecznej i Dom Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II.

aga