Solidar Śląsko Dąbrow

Zerwane rozmowy płacowe w AMP

Wielomiesięczne rozmowy płacowe w ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej zakończyły się fiaskiem. Ostateczne propozycje dotyczące wzrostu wynagrodzeń i nagrody rocznej przedstawione przez zarząd firmy znacznie odbiegają od postulatów zgłoszonych przez związki zawodowe. W najbliższych dniach zakładowa Solidarność podejmie decyzje dotyczące dalszych działań.

Solidarność domaga się 8 proc. wzrostu stawek zasadniczych oraz wypłaty jednorazowej nagrody w wysokości 2000 zł brutto dla wszystkich pracowników spółki za wkład pracy w wyniki osiągnięte przez AMP w zeszłym roku. – Mamy wszelkie podstawy, żeby domagać się bonusu w tej wysokości. Firma w 2014 roku wypracowała zysk na poziomie 100 mln euro, czyli ponad 400 mln zł. Ten wynik został osiągnięty tylko i wyłącznie dzięki zwiększonej produkcji i zwiększonemu wysiłkowi ludzi, ponieważ ceny wyrobów stalowych utrzymują się na niskim poziomie – mówi Lech Majchrzak, wiceprzewodniczący Solidarności w AMP w Dąbrowie Górniczej.

Majchrzak podkreśla, że biorąc pod uwagę specyfikę pracy, zarobki w zakładzie nie są wygórowane. – Połowa pracowników zarabia mniej niż 4600 zł brutto. To nie jest wygórowana kwota, zważywszy że praca odbywa się w systemie czterobrygadowym, w bardzo trudnych warunkach, z narażeniem zdrowia, a nawet życia pracowników – dodaje.

W odpowiedzi na postulaty zgłoszone przez związkowców pracodawca zaproponował podwyżkę w wysokości 77 zł brutto dla pracowników zarabiających mniej niż 2200 zł i 52 zł więcej dla osób przekraczających tę kwotę oraz nagrodę roczną  1000 zł, która miałaby zostać wypłacona pracownikom w dwóch ratach – do 10 lipca i do 10 września tego roku. Kolejna propozycja zarządu dotyczy wypłaty 600 zł nagrody na pracownika. Premia ta została uwarunkowana m.in. podjęciem przez zarząd AMP pozytywnej decyzji dotyczącej finansowania remontu wielkiego pieca w Krakowie oraz osiągnięciem wskaźnika produktywności na poziomie 563 ton stali na pracownika w 2015 roku. Wypłatę tej nagrody pracodawca uzależnił także od utrzymania wskaźnika absencji na poziomie zbliżonym do 2014 roku oraz od niskiego wskaźnika wypadkowości. 

aga
foto:solidarnosc.mittal.net.pl/A.Segda

 

Dodaj komentarz