Solidar Śląsko Dąbrow

Pakiet socjalny w ZEC Katowice

Gwarancje zatrudnienia oraz premia prywatyzacyjna dla wszystkich pracowników Zakładów Energetyki Cieplnej Katowice – to główne zapisy pakietu socjalnego podpisanego przez zarząd ZEC Katowice, działające w firmie związki zawodowe oraz zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego. Podpisanie pakietu jest związane z planowaną sprzedażą akcji spółki. 

5 maja w ZEC Katowice zawarte zostały dwa porozumienia. W pierwszym zarząd ZEC oraz właściciel spółki, czyli Katowicki Holding Węglowy, zobowiązały się nie przeprowadzać zwolnień grupowych oraz zwolnień z przyczyn nie leżących po stronie pracownika w okresie poprzedzającym sprzedaż spółki nowemu inwestorowi. – To porozumienie obowiązuje do momentu sfinalizowania sprzedaży naszych zakładów lub decyzji o odstąpieniu od sprzedaży przez KHW. Jeżeli żaden z tych warunków nie zostanie spełniony do 30 września, istnieje możliwość aneksowania porozumienia i przedłużenia czasu obowiązywania jego zapisów – tłumaczy Zbigniew Kniotek, przewodniczący Solidarności w ZEC.

Drugim dokumentem podpisanym przez zarządy KHW i ZEC oraz przedstawicieli strony społecznej jest pakiet socjalny określający najważniejsze dla pracowników warunki sprzedaży zakładów. – Potencjalny inwestor otrzyma pakiet socjalny do podpisania przed nabyciem naszego zakładu. W ten sposób stanie się automatycznie stroną tego porozumienia – wyjaśnia Kniotek.

Zgodnie z zapisami pakietu pracownicy katowickiego ZEC-u otrzymają gwarancje zatrudnienia od 1 do 4,5 roku, uzależnione od ich stażu pracy w firmie. Od liczby lat przepracowanych w firmie będzie również uzależniona wysokość premii prywatyzacyjnej należnej pracownikom. Gwarancjami zapisanymi w pakiecie będą objęci wszyscy pracownicy ZEC Katowice zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w dniu wejścia w życie pakietu, czyli w momencie sfinalizowania procesu sprzedaży akcji spółki nowemu właścicielowi.

W przypadku niedotrzymania gwarancji zatrudnienia przez nowego właściciela ZEC, Katowicki Holding Węglowy zobowiązał się do zatrudnienia pracowników spółki w zakładach grupy kapitałowej KHW. – W pierwszej kolejności miałyby to być zakłady przeróbcze na kopalni, gdzie wcześniej dany pracownik był zatrudniony w kotłowni lub w innej kopalni znajdującej się jak najbliżej jego miejsca zamieszkania. W przypadku zatrudnienia pracownika w KHW ma on zagwarantowane utrzymanie dotychczasowego wynagrodzenia i umowę na czas nieokreślony bez względu na wiek. To bardzo ważny dla nas zapis, bo znaczna cześć naszej załogi to osoby,  które ukończyły 50 lat – podkreśla przewodniczący.

Katowicki Holding Węglowy zapowiedział sprzedaż ZEC w grudniu 2014 roku. Wcześniej KHW próbował zbyć akcje spółki już w 2011 i 2012 roku jednak ostatecznie wycofał się z tego zamiaru. – Uzgodniliśmy, że zarząd będzie na bieżąco informował nas o postępie procesu sprzedaży  – mówi przewodniczący „S” w ZEC Katowice.

Zakłady Energetyki Cieplnej w Katowicach zatrudniają ok. 370 osób. Majątek firmy stanowią kotłownie, sieci i stacje ciepłownicze zlokalizowane w rejonie kopalń KHW S.A. Wydziały spółki funkcjonują na obszarze Katowic, Mysłowic, Sosnowca i Rudy Śląskiej. Łączna moc cieplna wszystkich kotłowni wynosi 625,2 MW. ZEC powstał w 1995 roku w wydzielenia struktury energetycznej z KHW.

łk

 

Dodaj komentarz