Solidar Śląsko Dąbrow

Wzrost płac w Grammerze w Sosnowcu

Dzięki staraniom związkowców z „Solidarności” stawki zasadnicze pracowników produkcyjnych zatrudnionych w spółce Grammer Automotive Polska w Sosnowcu wzrosną w tym roku w sumie o 500 zł brutto. Podwyższona zostanie także premia frekwencyjna oraz dodatek stażowy wypłacany długoletnim pracownikom zakładu.

Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane przez związkowców i pracodawcę w połowie marca. Zgodnie z zapisami dokumentu, w kwietniu stawki zasadnicze pracowników bezpośrednio produkcyjnych zostaną podwyższone o 400 zł, w lipcu wzrosną o kolejne 100 zł. – Jesteśmy zadowoleni. Podczas rozmów z pracodawcą szczególny nacisk kładliśmy na kwestię podwyżek płac tych pracowników, którzy zarabiają najmniej. Ten cel został osiągnięty. Dla części z nich będzie to kolejny wzrost wynagrodzeń w tym roku. Chodzi o osoby, które w styczniu dostały podwyżki wynikające ze wzrostu płacy minimalnej – mówi Izabela Będkowska, przewodnicząca „Solidarności” w spółce Bitron Poland w Sosnowcu, która zasięgiem swojego działania obejmuje także załogę Grammera.

Przedstawiciele „Solidarności” wynegocjowali również podwyższenie stawek zasadniczych w grupie tzw. pracowników pośrednio produkcyjnych, czyli m.in brygadzistów i kierowników, którym zagwarantowano łącznie 300 zł brutto. Ponadto mogą oni otrzymać podwyżki indywidualne. O ich wysokości zdecydują przełożeni, ale nie może to być więcej niż 200 zł brutto. Ponadto związkowcy uzgodnili z pracodawcą, że osoby, które przepracowały w firmie co najmniej 9 lat, będą otrzymywały dodatek stażowy w wysokości 250 zł brutto.

Grammer Automotive Polska produkuje elementy z tworzyw sztucznych dla przemysłu
motoryzacyjnego. Zakład zatrudnia ponad 300 osób. Pracownicy bezpośrednio i pośrednio produkcyjni stanowią zdecydowaną większość załogi spółki.

aga
źródło foto: pixabay.com/CC0