Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie w Niemczech. Skrócony tydzień pracy, wynagrodzenie zachowane.

Po ponad czterech miesiącach sporu zbiorowego i sześciu strajkach Związek Zawodowy Niemieckich Maszynistów GDL podpisał 25 marca porozumienie z zarządem niemieckich kolei Deutsche Bahn. Najważniejsze uzgodnienie dotyczy skrócenia tygodnia pracy z 38 do 35 godzin z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia. To był główny postulat protestujących maszynistów. Skracanie tygodnia pracy ma następować stopniowo do 2029 roku.

– Dokonaliśmy historycznego przełomu i dajemy przykład innym związkom w tym kraju –
powiedział podczas konferencji prasowej 26 marca, dzień po podpisaniu porozumienia, przewodniczący federalny GDL Claus Weselski

Członek zarządu DB Martin Seiler, cytowany przez portal Tagesschau.de określił zawarte porozumienie jako mądry kompromis. Zaznaczył, że wprowadzony zostanie fakultatywny model pracy od 35 do 40 godzin tygodniowo. Pracownicy będą mogli sami decydować, ile godzin tygodniowo chcą pracować. Ci, którzy chcą pracować do 40 godzin w tygodniu, otrzymają o 2,7 proc. wyższe wynagrodzenie za każdą dodatkową przepracowaną godzinę tygodniowo.

Strony uzgodniły również wzrost wynagrodzeń o 420 euro. Podwyżka zostani wprowadzona w dwóch etapach: o 210 euro więcej miesięcznie od 1 sierpnia tego roku i o kolejne 210 euro od 1 kwietnia 2025 roku. Ponadto strony ustaliły, że wypłacona zostanie premia z tytułu inflacji w wysokości 2850 euro.

Porozumienie między GDL i Deutsche Bahn zakończyło wielomiesięczny spór zbiorowy. Podpisanie porozumienia oznacza też zażegnanie groźby strajków na kolei w okresie wielkonocnym. Związek Zawodowy Niemieckich Maszynistów GDL jest zobowiązany do powstrzymania się od akcji strajkowych do końca lutego 2026 roku. Układ zbiorowy będzie obowiązywać dokońca 2025 roku, potem nastąpi dwumiesięczna faza negocjacji kolejnego układu, podczas której strajki również nie będą możliwe.

GDL (Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer), czyli Związek Zawodowy Niemieckich Maszynistów jest najstarszym związkiem zawodowym w Niemczech. Zrzesza 75 proc. maszynistów lokomotyw w Niemczech oraz 40 proc. konduktorów i pracowników obsługi pociągów. Liczy prawie 40 tys. członków.

oprac. ny
źródło foto: facebook GDL