Solidar Śląsko Dąbrow

Wzrost funduszu płac w gliwickim PKM

W latach 2017-2019 nastąpi systematyczny wzrost funduszu wynagrodzeń pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gliwicach. Od 1 stycznia 2017 roku fundusz
będzie wyższy o 5 proc. niż dotychczasowy. Od początku 2018 roku wzrośnie jeszcze o 3 proc.
W 2019 roku jego podwyżka ma wynieść 2 proc. Gwarancje zwiększania funduszu płac w gliwickim PKM przez najbliższe trzy lata zawiera protokół dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. To efekt negocjacji pomiędzy zakładową Solidarnością w PKM Gliwice,
a zarządem przedsiębiorstwa.
 
Jak informuje Tadeusz Olejnik, przewodniczący związku w PKM Gliwice, celem przeforsowanego przez związkowców trzyletniego programu wzrostu wynagrodzeń, jest zniwelowanie różnic płacowych w stawkach zasadniczych kierowców. – Do tej pory kierowcy zatrudniani są w naszej spółce na co najmniej trzynastu stawkach płacowych, mimo że wykonują taką samą pracę. To w konsekwencji prowadzi do bardzo dużych różnic w ich zarobkach, sięgających nawet 1000 zł brutto. Uznaliśmy, że musimy znaleźć dobre rozwiązania, które pozwolą zlikwidować nierówności płacowe w zakładzie, a następnie przekonać do tych zmian pracodawcę – mówi przewodniczący. 
 
Podczas kilkumiesięcznych negocjacji związkowcy m.in. odwoływali się do zapisów Kodeksu pracy, zgodnie z którymi pracownicy świadczący pracę w tym samym charakterze powinni otrzymywać wynagrodzenie na takim samym poziomie. – Przekonywaliśmy, że niższe stawki powinny dotyczyć tylko pracowników zatrudnionych na okresach próbnych. Natomiast różnice płacowe nie powinny występować pomiędzy kierowcami zatrudnionymi w naszym PKM na czas nieokreślony. W rezultacie pracodawca zgodził się na postulowany przez nas wzrost płac przez najbliższe trzy lata. Wspólnie uzgodniliśmy też, że w tym czasie o co najmniej połowę ograniczona zostanie liczba stawek, na których zatrudniani są kierowcy – podkreśla Olejnik. 
 
Do protokołu dodatkowego do ZUZP związkowcy wprowadzili również zapis o wypłacie dodatku wyrównawczego przez okres 3 lat dla pracowników z najniższymi wynagrodzeniami. Jego wysokość wynikać będzie z różnicy pomiędzy dotychczasową a nową stawką wynagrodzenia zasadniczego. – Po przeprowadzonym w PKM procesie wartościowania stanowisk wiadomo już, że takich pracowników mamy dziewięciu. Zarząd spółki zaakceptował też nasz wniosek, by po upływie trzech lat dodatek wyrównawczy został im doliczony do stawek zasadniczych – mówi Olejnik. 
 
W aneksie do ZUZP zakładowa Solidarność zastrzegła, że realizowany przez najbliższe trzy lata wzrost płac w PKM, nie będzie miał żadnego wpływu na wysokość nagród rocznych. Ten bonus związki zawodowe negocjują z zarządem spółki zwykle na początku każdego roku. 
 
Gliwicki PKM zatrudnia 500 pracowników. Spółka świadczy usługi na rzecz KZK GOP.
 
bg
 
 

Dodaj komentarz