Solidar Śląsko Dąbrow

Wyższe płace w Velvet Care

Od kwietnia wzrosły wynagrodzenia pracowników Velvet Care w Kluczach. To efekt starań zakładowych organizacji związkowych. Wyższe wypłaty wpłyną na konta pracowników na początku maja.

– System płacowy w naszym zakładzie wyróżnia trzy grupy pracowników. Pracownicy produkcyjni zatrudnieni w systemie zmianowym od poniedziałku do piątku mają od kwietnia mają podwyższone stawki o 1,20 zł za godzinę. W przypadku płac pracowników produkcyjnych, zatrudnionych w „czterobrygadówce” wzrośnie dodatek za pracę w tym systemie z 250 do 600 zł miesięcznie. Miesięczne wynagrodzenia pracowników umysłowych wzrosły o 5,5 proc. – poinformował Adam Gdula, przewodniczący zakładowej „Solidarności”. – Negocjacje nie były łatwe, ale się udało. Pracownicy są zadowoleni. Inflacja wszystkim daje się we znaki i każdy czekał na podwyżkę z utęsknieniem – dodał przewodniczący.

Velvet Care w Kluczach to jeden z największych producentów wyrobów higienicznych w Polsce. W fabryce produkowane są m.in. chusteczki higieniczne, papier toaletowy i ręczniki papierowe. W firmie zatrudnionych jest ponad 700 osób, większość załogi stanowią pracownicy produkcyjni.

ny