Solidar Śląsko Dąbrow

Wydajemy więcej, niż zarabiamy

Eurostat potwierdził to, o czym znaczna część Polaków boleśnie się przekonuje, sprawdzając stan swojego konta. Trudno jest utrzymać dotychczasowy poziom życia z comiesięcznej wypłaty, trzeba sięgać po oszczędności, albo brać kredyty.

Według najnowszych danych Eurostatu zaprezentowanych 22 listopada, obywatele UE w 2022 roku zaoszczędzili średnio 12,7 proc. swoich dochodów. To oznacza, że statystyczny obywatel Unii odkładał 1/8 swoich dochodów.

W dwóch państwach, w Polsce i w Grecji, ten wskaźnik był ujemny. Wynosił odpowiednio – 0,8 proc. i – 4 proc. Innymi słowy, gospodarstwa domowe w tych krajach wydawały więcej niż wynosiły ich dochody, czyli albo korzystały z zaskórniaków, albo z pożyczek.

Najwyższe wskaźniki oszczędności brutto wśród członków UE w 2022 roku odnotowano w Niemczech (19,9 proc.), Holandii (19,4 proc.) i Luksemburgu (18,1 proc,).

Warto podkreślić, że wskaźnik oszczędności podawany przez Eurostat to średnia w danym kraju. W praktyce poziom oszczędności jest mocno zróżnicowany nie tylko pomiędzy mieszkańcami poszczególnych krajów, ale teże pomiędzy przedstawicielami różnych grup społecznych w danym kraju.

oprac. ny
źródło foto: pexels. com
infografika na podstawie danych Eurostatu