Solidar Śląsko Dąbrow

Nagrody z okazji Święta Kolejarza

Z okazji Dnia Kolejarza pracownicy spółek wchodzących w skład Grupy PKP otrzymają wyższe nagrody, niż wynikałoby to z zapisów układów zbiorowych pracy. Podwyższenie nagród to efekt negocjacji przeprowadzonych z pracodawcami przez „Solidarność” i inne kolejarskie organizacje związkowe.

Henryk Grymel, przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” podkreśla, że w zakładowych układach zbiorowych pracy obowiązujących w poszczególnych spółkach Grupy PKP zagwarantowana jest nagroda wynosząca 200 zł brutto. Tymczasem związkowcom udało się wynegocjować od 700 do 2 tys. zł brutto.

8 grudnia, wraz z wynagrodzeniem za listopad, pracownicy spółki PKP Polskie Linie Kolejowe otrzymają dodatkowo 1,3 tys. zł. Na tę kwotę złoży się nagroda z okazji branżowego święta w wysokości 700 zł brutto oraz wynosząca 600 zł brutto nagroda z oszczędności w funduszu wynagrodzeń. – 20 listopada pracodawca poinformował organizacje związkowe o łącznej wysokości nagrody – podkreśla Henryk Sikora, szef „S” w PKP PLK. Zaznacza, że o wypłatę dodatkowych środków z oszczędności na funduszu wynagrodzeń wystąpiła do zarządu spółki „Solidarność”. Jak wyjaśnia, oszczędności na funduszu wynagrodzeń wynikają z mniejszego stanu zatrudnienia, niż planował pracodawca, co ma związek z tzw. naturalnymi odejściami pracowników, w tym m.in. na emerytury.

Natomiast w PKP Cargo nagroda z okazji Święta Kolejarza wyniesie 1 tys. zł brutto i zostanie wypłacona do 10 grudnia. – Pracownicy są zadowoleni, każde dodatkowe pieniądze mają znaczenie w domowych budżetach, tym bardziej że zbliżają się święta Bożego Narodzenia – mówi Jan Majder, przewodniczący „Solidarności” w PKP Cargo.

Jak poinformował szef kolejarskiej „S”, nagrodę wynoszącą 2 tys. zł brutto otrzymali pracownicy PKP SA, czyli spółki zajmującej się koordynacją działań pozostałych podmiotów wchodzących w skład Grupy PKP. Te pieniądze wpłynęły na ich konta 10 listopada.

Na informację dotyczącą wysokości nagrody czekają jeszcze pracownicy PKP Intercity. – 23 listopada wspólnie z innymi organizacjami związkowymi wystąpiliśmy do pracodawcy o zwiększenie tej nagrody ponad kwotę zapisaną w układzie zbiorowym pracy – zaznacza Małgorzata Kilis, przewodnicząca „S” w PKP Intercity.

Grupa PKP jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Tylko w PKP PLK, PKP Cargo i PKP Intercity zatrudnionych jest łącznie ponad 60 tys. pracowników. Pracownicy spółek kolejowych swoje święto obchodzą 25 listopada.

aga
źródło foto: materiały prasowe PKP Cargo