Solidar Śląsko Dąbrow

Większość głosuje za strajkiem

Trwa referendum strajkowe w JSW. Do tej pory swoje głosy oddała znaczna część pierwszej i drugiej zmiany pracowników kopalń należących do spółki. – Patrząc na to jak reagują ludzie, myślę, że o wynik możemy być spokojni. – mówi Roman Brudziński, wiceprzewodniczący Solidarności w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Jeszcze dzisiaj wieczorem udział w głosowaniu wezmą pracownicy trzeciej zmiany. Referendum zakończy się w czwartek 21 czerwca ok. godziny 15. Zostało zaplanowane na dwa dni, aby mogła w nim wziąć udział jak największa liczba pracowników. – Często przewozy pracownicze przyjeżdżają pod kopalnie na ostatnią chwilę i ludzie, spiesząc się do pracy, nie mają czasu na głosowanie. Dzięki temu, że referendum jest dwudniowe pracownicy będą mogli oddać swoje głosy także po zakończeniu zmiany – tłumaczy Brudziński.

Wyniki głosowania poznamy w dniu jego zakończenia, w godzinach popołudniowych. – Prosimy pracowników, aby nie popierali nas bezwarunkowo, tylko przemyśleli sprawę i zagłosowali tak, jak podpowiada im zdrowy rozsądek. Z obserwacji tego jak duża liczba osób oddała do tej pory swoje głosy, a także z ich reakcji możemy wnioskować, że większość głosuje na „tak” – podkreśla wiceszef „S” w JSW.

Jeżeli załogi kopalń należących do JSW opowiedzą się za podjęciem akcji protestacyjnych, w spółce rozpocznie się pogotowie strajkowe. Na razie nie wiadomo jak miałby wyglądać ewentualny protest. Decyzję o jego formie i terminie podejmie sztab protestacyjno-strajkowy po ogłoszeniu wyników referendum. – Nie możemy wykluczyć żadnej formy. Będziemy starali się wpłynąć na postępowanie zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej wszystkimi dostępnymi metodami – zaznacza Roman Brudziński.

Powodem referendum strajkowego jest fiasko dwóch sporów zbiorowych rozpoczętych w JSW na początku roku. Pierwszy spór dotyczył uchwały zarządu spółki ustalającej niekorzystne warunki płacowe dla pracowników zatrudnianych po 15 lutego 2012 roku, a drugi wzrostu wynagrodzeń w spółce.

Podczas dwudniowego referendum przeszło 22 tys. pracowników spółki odpowiada na dwa pytania. Pierwsze, dotyczące postulatów płacowych brzmi: Czy jesteś za zorganizowaniem strajków protestacyjnych dotyczących żądania osiągnięcia podwyższenia stawek zasadniczych w 2012 roku o 7 proc.? Drugie pytanie brzmi: Czy jesteś za zorganizowaniem strajków protestacyjnych w związku z niezgodnym z prawem wprowadzeniem w życie przez Zarząd JSW S.A. uchwały nr 113/VII/12 z dnia 14.02 2012 r. w sprawie umów o pracę zawieranych z osobami przyjmowanymi do pracy?

Dodaj komentarz