Solidar Śląsko Dąbrow

Wiec przed fabryką Fiata w Tychach

Brak zbiorowych podwyżek płac w fabryce Fiata w Tychach i w spółkach kooperujących oraz utrudnianie przez pracodawcę przeprowadzenia głosowania w sprawie rozpoczęcia strajku w firmie Denso Thermal Systems Polska – to najważniejsze tematy poruszone przez związkowców podczas wiecu, który odbył się 22 stycznia przed bramą fabryki koncernu.
 
Wiec został zorganizowany po zakończeniu pierwszej zmiany. W jego trakcie przewodnicząca Solidarności w Fiat Auto Poland Wanda Stróżyk podkreśliła, że w fabryce koncernu i spółkach kooperujących przez 4 lata nie było zbiorowych podwyżek wynagrodzeń. – Pracodawca jest zobowiązany rozmawiać ze związkami, ale odmawia przystąpienia do negocjacji – powiedziała Wanda Stróżyk. Podkreśliła, że Fiat cały czas przynosi zyski, w których pracownicy nie partycypują. – Płaca montera w jednej z podobnych firm samochodowych jest co najmniej o tysiąc zł wyższa – zaznaczyła Wanda Stróżyk.
 
Przewodnicząca podkreśliła, że w fabryce koncernu i firmach Denso Thermal Systems Polska i Sistema Poland w Tychach oraz w bielskim Magneti Marelli od połowy ubiegłego roku trwają spory zbiorowe na tle płacowym. Solidarność wystąpiła w nich z żądaniem podwyżki w wysokości 420 zł do wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników.
 
W firmach, w których zostały wszczęte spory zbiorowe pracownicy w drodze głosowania zdecydują, czy chcą rozpocząć strajk. Od 19 stycznia takie głosowanie trwa w Denso, ale pracodawca utrudnia jego przeprowadzenie m.in. nie przekazał list pracowników i zarzuca związkowcom, że działają niezgodnie z prawem. – Jeżeli w dalszym ciągu będziemy zastraszani, nie zawahamy się zaostrzyć naszych protestów. Jesteśmy związkiem zawodowym, który działa zgodnie z przepisami, a dzisiaj wmawia się pracownikom Denso, że to Solidarność łamie prawo pracy – powiedział Mateusz Gruźla z Solidarności w Denso Thermal Systems Polska.
 
W najbliższy poniedziałek głosowania referendalne w sprawie przeprowadzenia akcji strajkowej rozpoczną się też w fabryce koncernu oraz w spółkach Sistema Poland i Magneti Marelli. – Silni będziecie wówczas, gdy będziecie razem. Ta firma ma potężne zyski, część z nich bezdyskusyjnie wam się należy. O te pieniądze musicie zawalczyć – powiedział do pracowników Fiata i spółek kooperujących wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Piotr Nowak.

aga
 

Dodaj komentarz