Solidar Śląsko Dąbrow

W Zabrzu Zaborzu złożono hołd ofiarom stanu wojennego

W kościele św. Jadwigi w Zabrzu Zaborzu odbyły się regionalne obchody 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Pod krzyżem upamiętniającym internowanych złożono kwiaty i zapalono znicze. 

W uroczystościach obok opozycjonistów internowanych i represjonowanych w stanie wojennym uczestniczyli m.in. przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz, wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik, wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski oraz członkowie związku i poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” z zakładów pracy z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Pod krzyżem upamiętniającym internowanych w stanie wojennym uczestnicy obchodów złożyli kwiaty i zapalili znicze. 

List do uczestników uroczystości skierował przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Przewodniczący podziękował internowanym i represjonowanym w stanie wojennym, za ich poświęcenie na rzecz Ojczyzny i „Solidarności”. – Spotykamy się dzisiaj, aby uczcić ofiary tego strasznego wydarzenia. Wspominamy naszych bohaterów, którzy „Solidarność” noszą w sercach, którzy o nią walczyli, za nią cierpieli, a nawet oddawali swoje życie. W imieniu NSZZ „Solidarność” serdecznie wam za to dziękuję. Dziękuję wam za wolną Polskę, dziękuję wam za „Solidarność” – napisał Piotr Duda.

Eugeniusz Karasiński, przewodniczący Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego podkreślił podczas uroczystości, że stan wojenny opóźnił o dekadę odzyskanie przez Polskę suwerenności. – Stan wojenny odcisnął niezatarte piętno na życiorysach wielu Polaków. Wprowadzenie stanu wojennego doprowadziło do wielu ludzkich dramatów, ale też pokazało, że Polacy w walce o wolność, godność i przyszłość narodu nigdy się nie poddają, a w obronie wyznawanych wartości są gotowi do najwyższych poświęceń – powiedział Karasiński pod krzyżem upamiętniającym internowanych.

Uroczystości w Zabrzu Zaborzu rozpoczęła koncelebrowana msza święta w intencji Ojczyzny, osób represjonowanych, internowanych oraz ofiar stanu wojennego. Nabożeństwu przewodniczył biskup diecezji gliwickiej Jan Kopiec. W wygłoszonej homilii biskup Kopiec, nawiązując do wydarzeń sprzed 41 lat, wskazał, że choć czas leczy rany, to nie powinien zabijać pamięci. – Dzisiaj na nowo odżywają tamte wydarzenia. Zwłaszcza dla tych, którzy stali na pierwszej linii frontu, którzy doznali tych wszystkich upokorzeń, ale na pewno nie było to nadaremne. Na pewno to przyniosło owoce – powiedział.

Mieszczący się nieopodal kościoła św. Jadwigi obóz internowania w Zabrzu Zaborzu był największym tego typu ośrodkiem odosobnienia na Śląsku. Internowano w nim głównie działaczy opozycji ze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, a także z dawnego woj. częstochowskiego.

Od kilkunastu lat regionalne obchody wprowadzenia stanu wojennego organizują w Zabrzu wspólnie śląsko-dąbrowska „Solidarność”, Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz władze samorządowe Zabrza.

łk