Solidar Śląsko Dąbrow

Mija 41. rocznica tragedii w kopalni Wujek

W piątek 16 grudnia w 41. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary tragedii. W rocznicowych obchodach weźmie udział premier Mateusz Morawiecki.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 13.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach koncelebrowaną mszą świętą pod przewodnictwem metropolity górnośląskiego abp. Wiktora Skworca. Po mszy uczestnicy obchodów przemaszerują pod Krzyż-Pomnik przy kopalni Wujek. Tam przemówienie wygłosi premier Mateusz Morawiecki. Ponadto odczytany zostanie list przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy. Po wystąpieniach odbędzie się apel poległych. Po salwie honorowej nastąpi ceremonia składania wieńców i kwiatów.

W uroczystościach wezmą udział rodziny poległych górników, uczestnicy tamtych wydarzeń, przedstawiciele krajowych i regionalnych struktur Solidarności oraz reprezentanci władz państwowych i samorządowych.

ny