Solidar Śląsko Dąbrow

W walce z żywiołem – by powódź nie niszczyła

W ciągu trzech ostatnich lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył ponad 19 mln zł na realizację 35 zadań związanych z ochroną obszarów narażonych na powodzie. Wśród gmin, które otrzymały pieniądze z Funduszu na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego znalazły się Goczałkowice Zdrój. 80 tys. zł dofinansowania pozwoli na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac w okolicach zbiornika retencyjnego Rontok Mały, znajdującego się w dolinie Wisły, w rejonie goczałkowickiej zapory.- W czerwcu ubiegłego roku w wyniku dużych opadów deszczu na wysokości stawu Rontok doszło do poważnego uszkodzenia wału przeciwpowodziowego. Przez dwumetrową wyrwę woda zalała ponad 100 domów, pobliskie sklepy i Drogę Krajową nr 1. Straty były duże – mówi Piotr Biernat, rzecznik prasowy Funduszu.

Dotacja przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji technicznej zlewni Potoku Goczałkowickiego i zbiornika Rontok Mały. Wykonane zostaną również pomiary jakości wody, inwentaryzacja urządzeń wodnych oraz ocena stanu technicznego wału przeciwpowodziowego. Etap ten powinien zostać zakończony pod koniec maja, po nim rozpoczną się prace modernizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo przeciwpowodziowe wokół zbiornika. – To ważne zadanie, także ze względu na fakt, iż w dolinie Wisły znajduje się niezwykłe bogactwo przyrody. Żyje tu ok. 520 gatunków roślin i 600 gatunków zwierząt, w tym ponad 200 gatunków ptactwa wodnego, uznawanego w Europie za najcenniejsze i zagrożone wyginięciem, m.in. czapla purpurowa, rybitwa białoskrzydła i zwyczajna oraz kormorany – dodaje Biernat.
Do połowy listopada prowadzone będą również prace przeciwpowodziowe w miejscowościach: Przystajń, Antoniów i Kuźnica Nowa w powiecie kłobuckim. Na regulację i odbudowę cieków „Od Przystajni” i Z Cybatej Góry” Zarząd Funduszu przekazał dotację w wysokości 802 tys. zł. Celem inwestycji realizowanej przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego ok. 300 osób mieszkających w pobliżu rzeki, ochrona dróg lokalnych oraz zdrenowanych terenów rolniczych. Środki z Funduszu przeznaczone zostaną na regulację koryta rzeki, ukształtowanie skarp o odpowiednim nachyleniu, umocnienie dna i naprawę mostu drogowego.
Agnieszka Konieczny

Dodaj komentarz