Solidar Śląsko Dąbrow

Jaworzno chce zwalczyć nielegalne wysypiska

Problemem dla wielu śląskich miast stają się też nielegalne wysypiska śmieci. Można się na nie natknąć nawet w lasach i na łąkach. Usuwanie nielegalnych wysypisk jest trudne i kosztowne, niełatwo też znaleźć osoby odpowiedzialne za ich powstanie. Jaworzno próbuje rozwiązać ten problem ogłaszając w ramach tegorocznej Kampanii Ekologicznej konkurs „EKO patrol – zostań tropicielem dzikich wysypisk śmieci". Jaworznianie, którzy zaangażują się w walkę z nielegalnymi składowiskami odpadów, będą mieli szansę na wygranie atrakcyjnych nagród, m.in. roweru i aparatu fotograficznego. – Celem konkursu jest dążenie do inwentaryzacji dzikich wysypisk na terenie miasta, ich likwidacja, zapobieganie powstawaniu oraz uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby ochrony środowiska – mówi Anna Paliga z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta i został podzielony na dwie kategorie. W pierwszej mogą wziąć udział dzieci przedszkolne i uczniowie szkół podstawowych, w drugiej młodzież gimnazjalna i licealna oraz dorośli.
Warunkiem jest przygotowanie raportu o nielegalnym wysypisku śmieci, z dokładnym podaniem jego miejsca i rodzaju odpadów. Do raportu powinna zostać dołączona fotografia i mapka z zaznaczoną lokalizacją.
Prace można nadsyłać do 13 września na adres Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
AK

Dodaj komentarz