Solidar Śląsko Dąbrow

Świat w Spodku w kolorze nadzie

Świat w Spodku w kolorze nadziei – taki tytuł miało spotkanie edukacyjne z zakresu ochrony środowiska, zorganizowane pod koniec kwietnia w katowickim Spodku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Impreza przyciągnęła kilka tysięcy widzów.

Na scenie, w charakterze prowadzącego pojawił się Andrzej Frajndt, lider modnego przed laty zespołu Partita. W trakcie spotkania Gabriela Lenartowicz, prezes zarządu WFOŚiGW zaprezentowała cele i możliwości Funduszu w zakresie finansowania projektów proekologicznych oraz rolę tej instytucji w przekształcaniu wizerunku województwa w coraz bardziej ekologiczny i przyjazny mieszkańcom. Zaprezentowała skalę pomocy finansowej, udzielanej przez Fundusz na różnego rodzaju działania związane z ekologią i ochroną środowiska w regionie. Imprezę zakończył koncert zespołu Golec uOrkiestra.
AK
 

Dodaj komentarz