Solidar Śląsko Dąbrow

W środę manifestacja przed Sejmem

1 października w Warszawie przed gmachem Sejmu odbędzie się manifestacja zorganizowana przez Międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy górniczych central związkowych. W demonstracji weźmie 2 tysiące górników ze śląskich kopalń.

– Chętnych było dużo więcej i musieliśmy odmawiać. Ta demonstracja ma celu pokazanie, że górnictwo oczekuje od nowego rządu aktywnych i zdecydowanych działań, które doprowadzą do uzdrowienia sytuacji w sektorze – powiedział Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności.

– Doceniamy pierwsze kroki, jakie podjął nowy rząd, aby problemy górnictwa rozwiązywać w duchu dialogu i porozumienia, zarówno w sprawie górników z kopalni Kazimierz-Juliusz, jak i w sprawie nadmiernego importu węgla. Będziemy się uważnie przysłuchiwać expose pani premier, aby usłyszeć, ile miejsca poświęci problemom górnictwa i jakie działania dla naszego sektora i regionu zamierza podjąć jej rząd – dodał Jarosław Grzesik.

Autokary z uczestnikami demonstracji wyjadą sprzed kopalń o świcie. Zbiórka przed gmachem Sejmu o 9.00. Początek demonstracji o godz.10.00.

ny
 

 

Dodaj komentarz